Shoppen

25 strategier

Mestringsguide

10,00 kr.

Beskrivelse

Download guiden

 

Udgivelsesår:

2020

Målgruppe:

Unge og voksne med ADHD, ADD eller lignende vanskeligheder. Både til nydiagnosticeret og til dem som har haft diagnosen i mange år.

Resumé:

HVAD ER MESTRING?
Med ordet mestring menes de strategier, systemer, tilgange og hjælpe­ midler, som mennesker med ADHD og ADD anvender, når de tilpasser deres hverdag, så der tages højde for de vanskeligheder, som ADHD og ADD kan betyde.

Mestring er altså ikke behandling, som får din ADHD eller ADD til at forsvinde, men tilpasning, som gør din hverdag nemmere og betyder, at du mærker din ADHD mindre. Når du mestrer din ADHD eller ADD, lever du et ADHD­venligt liv, hvor du arbejder med din ADHD i stedet for at arbejde imod den.

Mestring er en proces, som tager tid. Man kan ikke mestre alle områder af livet på en gang. Man må begynde et sted og langsomt bygge på. Mange mestringsstrategier handler om at gøre ting på en ny måde, indlære nye rutiner eller anvende et system, og det kan i sig selv være svært, når man har ADHD eller ADD.

I denne guide har vi samlet 25 mestringsstrategier til unge og voksne med ADHD og ADD, som kan gøre hverdagen nemmere. Disse 25 strategier er kun et udpluk af alle de strategier, som unge og voksne med ADHD og ADD dagligt anvender eller selv udvikler. Vi har også lavet korte videoer, som præsentere de enkelte strategier. Du kan se linket til videoerne ved hver strategi.

Du kan finde flere strategier i ADHD-­foreningens mestringsbank: www.adhd.dk/mestringsbanken

Guiden er tænkt som en hjælp til dig, som savner inspiration til din person­ lige mestring – uanset om du er nydiagnosticeret med ADHD/ADD eller har haft diagnosen i mange år. Du kan bruge strategierne som de står beskrevet her, eller du kan ændre og tilpasse dem din egen hverdag.