Shoppen

Familieliv med ADHD

150,00 kr.

Af Anne Worning og Jan Bjerregaard

Beskrivelse

Familier med børn med ADHD er ikke som andre familier. Deres barn har et usynligt handicap, hvis konsekvenser viser sig med tiden. Handicappet påvirker hele familien og dens samspil. En tidlig og passende indsats, der retter sig mod hele familien, vil kunne forebygge nogle af de vanskeligheder hos barnet, der kan følge med ADHD og gøre familierne bedre i stand til at mestre den krævende forældreopgave.

Formålet med bogen er at få de virkelige fortællinger om familieliv med ADHD frem i lyset, fordi de kan være med til at ændre de ste-reotype billeder, som mange professionelle og offentligheden har af familierne og deres børn.
Et familieliv med ADHD er komplekst og udfordrende. At afhjælpe vanskelighederne for familierne er ikke en opgave, der kan overlades til en enkelt faggruppe i en bestemt sektor. Skal livskvaliteten for familierne forbedres, forudsætter det kreative løsninger i nye part-nerskaber, der er præget af positiv tilgang til familierne.

Tro på, lyt til og lær af familierne.

”Denne bog indeholder hjerteskærende fortællinger om forældre, der møder omgivelser, som ikke kan rumme deres børn. Venner, der falder fra. Støttesystemer, der hæmmer frem for at støtte. Der ska¬ber flere problemer, end de løser.”
Lisbeth Zornig Andersen. Formand for Børnerådet.

Forfattere:
Anne Worning, Direktør i ADHD-foreningen 2007-2011. Uddannet socialrådgiver og Master i Public Policy. Har arbejdet med sociale problemer og socialt udsatte siden midt i 70’erne. Mor til Jakob på 30 år, der har ADHD.

Jan Bjerregaard, Lektor ved Socialrådgiveruddan¬nelserne, Professionshøjskolen Metropol. Uddannet socialrådgi¬ver med efteruddannelse i vok¬senpædagogik og konfliktløsning. Har arbejdet indenfor det sociale område i 20 år.

Varenummer (SKU): 1363 Kategori: