Find en makker

Nogle gange kan rengøring være nemmere og sjovere, hvis I er to. Derudover går det også hurtigere og I kan hjælpe hinanden med at huske jeres aftaler.

Find en makker og lav en fast ugentlig aftale. Det bedste er at finde en makker, som også har brug for hjælp, for så kan I tage din makkers hus hver anden gang.

Afstem forventninger inden I går i gang

For at I begge kender opgavens omfang, kan I f.eks. aftale følgende:

  • Hvornår skal I mødes? Skriv det ind i din kalender
  • Hvilke rum skal gøres rent?
  • Hvor grundige skal I være?
  • Hvem gør hvad?
  • Har du brug for hjælp til at holde dig på sporet?
  • Har I brug for en pause undervejs og hvornår?
  • Hvornår er I færdige?

Hvis du har brug for at sætte tid på, kan du bruge en time-timer eller et andet tidsstyringsredskab.

Beløn jer selv

Selvom I måske ikke har nået at gøre det hele rent på den aftalte tid, så husk at belønne jer selv for det I har nået. Det I så evt. mangler, kan I starte med næste gang I ses hos dig.

Kilde: ADD-Friendly Ways to Organize Your Life, Kolberg og Nadeau, 2002

Gå tilbage til Oprydning og rengøring