De 9 magiske h’er

Kender du det, at du har svært ved at komme i gang med en opgave? Du går i gang, men går i stå halvvejs? Du udsætter opgaven til senere, men senere bliver til aldrig?

Igangsætning og afslutning af opgaver er klassiske ADHD-udfordringer, som langt de fleste mennesker med ADHD og ADD kender i større eller mindre grad.

De 9 h’er er en strategi, som hjælper dig til et godt overblik over opgaven og alle dens aspekter. Disse 9 h ‘er er spørgsmål, som du kan stille dig selv, inden du går igang med opgaven.

De 9 h’er:

1. Hvad skal jeg lave?
2. Hvorfor skal jeg lave det?
3. Hvordan skal jeg lave det?
4. Hvor meget skal jeg lave?
5. Hvor længe skal jeg lave det?
6. Hvornår skal jeg lave det?
7. Hvor skal jeg lave det?
8. Hvem skal jeg lave det sammen med?
9. Hvad skal jeg bagefter?

Når du har besvaret de 9 spørgsmål, har du overblik over opgavens indhold og omfang. Du har en fornemmelse for, hvad det vil kræve af dig at løse opgaven. Samtidig har du også forholdt dig til meningen med opgaven. De 9 h’er kan bruges i mange situationer af dig selv eller af andre omkring dig.

Læs artiklen: