Del opgaven op

Hvis en opgave er svær at komme i gang med, så kan det være fordi, den er for stor og virker uoverskuelig. Her kan det være en stor hjælp at dele opgaven op i mindre dele – i delopgaver.

1. delopgave: Sæt luppen på og identificér delopgaverne

De fleste opgaver består af en række mindre delopgaver eller trin, som i sidste ende leder til målet. Begynd med at få skrevet de forskellige trin/delopgaver ned.

Opgaven tøjvask kan fx deles op i 6 mindre opgaver:

  1. Tøjet sorteres efter farve og temperatur
  2. Tøjet puttes i maskinen
  3. Tøjet hænges til tørre/kommes i tørretumbler
  4. Tøjet taget ned fra snoren/ud af tumbleren
  5. Tøjet foldes
  6. Tøjet lægges på plads

2. delopgave: Rækkefølgen

Få styr på rækkefølgen af delopgaverne, hvis den er vigtig for din opgave

3. delopgave: Vurdér tidsforbrug

Vurdér nu, hvor lang tid hver delopgave vil tage. På den måde ved du, om du kan løse alle opgaverne i dag, eller om du skal sprede opgaven over flere dage. Hvis du deler opgaven op over flere dage, kan det være nyttigt at sætte delopgaverne i kalenderen, så du bedre husker dem og får gennemført alle delopgaver og ikke kun den første.

4. delopgave: Udfør

Kryds delopgaverne af efterhånden som du har lavet den. Så kan du nemt se, hvor langt du er kommet, og hvor meget der er tilbage.

Et tip

Del altid opgaver i så mange mindre delopgaver som muligt og sæt dem på en opgaveliste. Når du har mange små opgaver (fremfor en stor), kan du løse de enkelte opgaver hurtigt og dermed strege dem ud på listen. Når du streger en opgave ud på listen, får du en oplevelse af succes og fremdrift og energi til mere.