Midt-Østjylland

Velkommen til ADHD-foreningens lokalafdeling i Midt-Østjylland. Vi dækker kommunerne - Hedensted, Horsens, Odder, Samsø, Skanderborg, Aarhus, Favrskov, Syddjurs, Norddjurs og Randers.

Lokalafdelingen Midt-Østjylland arbejder for, at udbrede viden om ADHD/ADD og give børn, unge og deres pårørende mulighed for, at møde andre i samme livsomstændigheder.

Vi tilbyder aktiviteter, foredrag og weekendkurser mm. Til gavn for ALLE.

Hvad får du som medlem af lokalafdelingen?

 • Mulighed for at møde andre i samme livsomstændigheder
 • Kurser og arrangementer til specialpris
 • Mulighed for, at blive frivillig og gøre en forskel for andre i samme situation som dig selv.
 • Jo flere frivillige vi – jo mere synlige kan vi blive.

Vil du være en del af vores fællesskab kan du blive medlem HER

Hvor finder du os?

Facebook har vi en gruppe, som er lukket, hvor du er velkommen til at skrive spørgsmål. Her kan du også kan se vores arrangementer.

Vi har også en Facebook side, som er åben for alle, hvor alle vores arrangementer også slåes op

Referat fra den sidste generalforsamling

Referatet fra generalforsamlingen 2023 kan læses her: GF 2023

Samarbejde

Medlemmer af bestyrelsen og andre repræsentanter fra foreningen stiller gerne op til foredrag, deltagelse i paneldiskussioner og lignende for fagpersoner, politikere, netværksgrupper og andre interesserede. Kontakt os her på aarhus@adhd.dk

Lokale tilbud til Unge med ADHD/ADD

Aarhus.

 • Grupper for unge fra 18-30 år. Se mere på Frivilligcenter Århus eller på Dette link
 • Psykiatriens hus i Århus ligger i Marselisborgcentret, og har til formål at udvikle rehabilitering  i samarbejde med borgeren. Her kan du møde pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgivere, sygeplejersker, psykologer, social- og sundhedsassistenter, peer-medarbejdere og en psykiater. De samarbejder desuden tæt med ambulante enheder (behandling uden indlæggelse) og psykiatriske sengeafsnit på Aarhus Universitets Hospital (AUH) Skejby
  • Du kan følge dem på Facebook eller på Instagram.

Randers

 • Gruppeforløb for Børn og unge Se mere på Frivilligcenter Randers
 • eller ring på tlf. 29 45 17 44 – eller skriv til majbritt@selvhjaelpranders.dk

Skanderborg

Lokale tilbud til Voksne med ADHD/ADD

Horsens

 • Gruppe for voksne med ADHD, som mødes hver anden uge. Se mere her
 • ADHD,ens Café den sidste torsdag i måneden. Alle kan frit møde op, og der er ingen fast struktur på møderne. Se mere her

Favrskov

Skanderborg

Randers 

Midt-østjylland

Aarhus

 • Ny hjemmeside med tilbud i Århus samlet på en fælles portal. Vær obs på, at ikke alle tilbud er med Socialkompasset
 • Se Psykiatrien hus længere oppe.
 • ADHD – og hva så?” er den fælles overskrift for den række kurser Csv Århus tilbyder til voksne med en ADHD- eller ADD-diagnose, deres pårørende samt andre interesserede.se mere på bliv Kaptajn i eget liv med adhd
 • ADHD Cafe for voksne. – Caféen foregår i Frivilligecenter Aarhus, Sønder Allé 3, 8000 Aarhus C.
  • Alle er velkomne – du skal ikke tilmelde dig, du møder bare op. Der vil være tegnepapir, så du kan doodle under møderne, og du bliver bare så længe du kan. Der er altid kaffe på kanden, og vi har dagsorden ved hvert møde, som vi aftaler fra gang til gang.
  • Tidspunkt er hver torsdag i lige uger kl 18.30 – 21.00.
  • Du kan få mere info via vores facebookgruppe på linket Her

Syddjurs.  

 • Åben ADHD Café. Se mere her på sundhed.dk hjemmeside 

Lokale tilbud til Forældre og Pårørende grupper

Randers og omegn

 • Britt Skov Mortensen tlf.: 20 93 68 59  Mail: brittskov@email.dk
 • Vi mødes i frivillighuset Kirketorvet 2, 8900 Randers fra kl. 19.00 – 21.30
  Der er rullende mødetidspunkter – for mere information kontakt Brit Skov Mortensen.
 • Facebook gruppen kan ses Her

Favrskov (8-16 år)

 • Her kan du kan dele dine udfordringer og erfaringer med andre i samme situation.
  Samtidige arrangerer vi aktiviteter for vores børn
 • Find os på facebook. https://www.facebook.com/ADHDFavrskov/

Skanderborg                                               

 • Selvhjælpsgruppe for forældre til børn og unge med ADHD/ADD. Se mere Her

Horsens

 • Gruppe for pårørende til voksne med ADHD. Ægtefæller, forældre, søskende etc. Gruppen er selvkørende, dvs. uden ledere, men optager stadig nye medlemmer. Denne gruppe kræver en forberedende samtale. Kontakt Sund By butikken: tlf. 70 29 36 75, sundby@horsens.dk

Rådgivnings- og støttecenter på Århus Universitet

Rådgivnings- og støttecentret er Aarhus Universitets tilbud til studerende med særlige behov for rådgivning, vejledning og hjælpemidler. Se mere om SPS Her

Pindstrup Centret

Arrangere kurser for familier med barn med handicap.

Pindstrup Centret har også ferielejre for børn med og uden handicap, aflastningstilbud mv. Se mere Her

Tilbudsportalen

Formålet med Tilbudsportalen er at styrke overblikket og forbedre planlægningsgrundlaget for tilbud til udsatte børn og unge, handicappede og socialt udsatte.. Se mere Her

Dansk Handicap – DH

Arbejder med handicappolitik, hvilket er et meget bredt begreb, der dækker alle sektorer af samfundet. Se mere Her

Den Uvildige Konsulentordning  på handicapområdet – DUKH

DUKH rådgiver om handicapkompenserende ydelser i sager mellem en borger og typisk en kommune. De er en uvildig part i sagen og er organiseret som selvejende institution under Social- og Indenrigsministeriet. Se mere Her

Psyk Info Midt. Se mere Her

Come Together

Mentor ordning/Skanderborg kommune.

Se mere Her

Ungdommens Røde Kors 

Mentorordning. Se mere Her

Foreningen Ligeværd

Forening for ligeværdighed for mennekser med særlige behov. Se mere Her

Bedre Psykiatri

Landsforening for pårørende  Se mere Her

SIND

Pårørende og søskendegrupper. Se mere Her

Hvordan får jeg et ledsagekort? Se mere Her

Hvordan søger jeg et hjælpemiddel?

Man kan søge om støtte til hjælpemidler ift. til ADHD. Det kan være tyngdedyner, apps, kursusgebyr eller nedsat arbejdsfortjeneste.

Du kan se mere om det her på disse link TyngdedynerTabt arbejdsfortjeneste. Digitale hjælpemidler og kursusgebyr søges ved at kontakte din kommune/din sagsbehandler

Du kan læse mere om merudgifter ift. Børn med handicap Her på DUKH´s Hjemmeside

Bestyrelsen

Nina Rasmussen
Formand - Bor i Aarhus Kommune
42319419
aarhus@adhd.dk
Annemette Alfang Ofverllind
Næstforkvinde
Bor i Syddjurs kommune
Susanne Loft Hansen
Sekretær
Bor i Syddjurs kommune
Bente Bjærre
Bestyrelsesmedlem
Bor i Horsens kommune
Heidi Pilgaard Buch
Bestyrelsesmedlem
Bor i Horsens kommune
Chris Nunan
Bestyrelsesmedlem
Bor i Syddjurs kommune
Sisse Schroll
Bestyrelsesmedlem
Bor i Horsens kommune
Peter Bruun Hjorth
Bestyrelsesmedlem
Bor i Aarhus kommune
Majken Egholm
Bestyrelsesmedlem
Bor i Aarhus Kommune
Frederikke Albrechtsen
1. suppleant
Bor i Aarhus Kommune
Lea Pedersen
2. suppleant
Bor i Aarhus Kommune
Susanne Jars
3. suppleant
Bor i Aarhus kommune

Kontakt

Kom i kontakt med os

Du kan få kontakt med os på vores telefon. Det er vores formand Nina Rasmussen som tager telefonen. Vi har ikke faste telefontider, men læg en kort besked og dit nummer, så forsøger vi at ringe tilbage. Vores nummer er 42 31 94 19.
Du kan også skrive til os på aarhus@adhd.dk. Der kan være en svartid på nogle dage.