Midt-Østjylland

Lokalafdelingen Midt-Østjylland arbejder for, at give børn, unge og voksne med ADHD/ADD – og deres pårørende mulighed for, at møde andre i samme livsomstændigheder via forskellige aktiviteter og arrangementer.

Velkommen til ADHD-foreningens lokalafdeling i Midt-Østjylland

Vi er den ene af to lokalafdelinger i Region Midtjylland.

Vi har omkring 2000 medlemmer og vi arrangerer aktiviteter, som tilgodeser følgende kommuner:
Hedensted, Horsens, Odder, Samsø, Skanderborg, Aarhus, Favrskov, Syddjurs, Norddjurs og Randers.

Lukket Facebookgruppe

Facebook har vi en gruppe, som er lukket for vores medlemmer, hvor du er velkommen til at skrive spørgsmål. Her kan du også kan se vores arrangementer.

Facebookside

Vi har også en Facebook side, som er åben for alle, hvor alle vores arrangementer også slåes op

Referat fra generalforsamling

Referatet fra generalforsamlingen 2022 kan læses her: Midt øst Referat Af Generalforsamling 2022

Unge med ADHD/ADD

Aarhus.

 • Grupper for unge fra 18-30 år. Se mere på Frivilligcenter Århus eller på Dette link
 • Psykiatriens hus i Århus ligger i Marselisborgcentret, og har til formål at udvikle rehabilitering  i samarbejde med borgeren. Her kan du møde pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgivere, sygeplejersker, psykologer, social- og sundhedsassistenter, peer-medarbejdere og en psykiater. De samarbejder desuden tæt med ambulante enheder (behandling uden indlæggelse) og psykiatriske sengeafsnit på Aarhus Universitets Hospital (AUH) Skejby
  • Du kan følge dem på Facebook eller på Instagram.
 • ADHD – og hva så?” er den fælles overskrift for den række kurser Csv Århus tilbyder til voksne med en ADHD- eller ADD-diagnose, deres pårørende samt andre interesserede.se mere på bliv Kaptajn i eget liv med adhd

Randers

 • Gruppeforløb for Børn og unge Se mere på Frivilligcenter Randers
 • eller ring på tlf. 29 45 17 44 – eller skriv til majbritt@selvhjaelpranders.dk

Skanderborg

Voksne med ADHD/ADD

Horsens

 • Gruppe for voksne med ADHD, som mødes hver anden uge. Se mere her
 • ADHD,ens Café den sidste torsdag i måneden. Alle kan frit møde op, og der er ingen fast struktur på møderne. Se mere her

Favrskov

Skanderborg

Randers 

Midt-østjylland

Aarhus

 • Tilbud via Århus kommune ADHD kurser
 •  Ny hjemmeside med tilbud i Århus samlet på en fælles portal. Vær obs på, at ikke alle tilbud er med Socialkompasset
 • Se Psykiatrien hus længere oppe.

Syddjurs.  

 • Åben ADHD Café. Se mere her på sundhed.dk hjemmeside 

Forældre og Pårørende grupper

Randers og omegn

 • Britt Skov Mortensen tlf.: 20 93 68 59  Mail: brittskov@email.dk
 • Vi mødes i frivillighuset Kirketorvet 2, 8900 Randers fra kl. 19.00 – 21.30
  Der er rullende mødetidspunkter – for mere information kontakt Brit Skov Mortensen.
 • Facebook gruppen kan ses Her

Favrskov (8-16 år)

 • Her kan du kan dele dine udfordringer og erfaringer med andre i samme situation.
  Samtidige arrangerer vi aktiviteter for vores børn
 • Find os på facebook. https://www.facebook.com/ADHDFavrskov/

Norddjurs/Syddjurs

Skanderborg                                               

 • Selvhjælpsgruppe for forældre til børn og unge med ADHD/ADD.
 • Se mere Her

Horsens

 • Gruppe for pårørende til voksne med ADHD. Ægtefæller, forældre, søskende etc. Gruppen er selvkørende, dvs. uden ledere, men optager stadig nye medlemmer. Denne gruppe kræver en forberedende samtale. Kontakt Sund By butikken: tlf. 70 29 36 75, sundby@horsens.dk

Aarhus

 • Et kursus for dig, der er pårørende til en voksen, der har en ADHD-diagnose, som ønsker viden om, hvad der er på spil med en ADHD-problematik og møde andre i samme situation.
 • Se mere og tilmeld dig her – kursus for pårørende til voksne med ADHD i Århus 

Med ADHD på arbejde

ADHD foreningen og Socialt Udviklingscenter (SUS) har lavet en hjemmeside med redskaber til unge med ADHD, sagsbehandlere og jobkonsulenter samt til virksomheder.

Læs mere på: www.mapa.dk

 

Rådgivnings- og støttecenter på Århus Universitet

Rådgivnings- og støttecentret er Aarhus Universitets tilbud til studerende med særlige behov for rådgivning, vejledning og hjælpemidler.

Se mere om SPS Her

 

Pindstrup Centret

Arrangere kurser for familier med barn med handicap.

Pindstrup Centret har også ferielejre for børn med og uden handicap, aflastningstilbud mv.

Se mere Her

 

Tilbudsportalen

Formålet med Tilbudsportalen er at styrke overblikket og forbedre planlægningsgrundlaget for tilbud til udsatte børn og unge, handicappede og socialt udsatte.

Se mere Her

 

Dansk Handicap – DH

Arbejder med handicappolitik, hvilket er et meget bredt begreb, der dækker alle sektorer af samfundet

Se mere Her

 

Den Uvildige Konsulentordning  på handicapområdet – DUKH

DUKH rådgiver om handicapkompenserende ydelser i sager mellem en borger og typisk en kommune. De er en uvildig part i sagen og er organiseret som selvejende institution under Social- og Indenrigsministeriet.

Se mere Her

 

Psyk Info Midt

Se mere Her

 

Come Together

Mentor ordning/Skanderborg kommune.

Se mere Her

 

Ungdommens Røde Kors 

Mentorordning.

Se mere Her

 

Foreningen Ligeværd

Forening for ligeværdighed for mennekser med særlige behov.

Se mere Her

 

Bedre Psykiatri

Landsforening for pårørende  

Se mere Her

 

SIND

Pårørende og søskendegrupper

Se mere Her

 

Hvordan får jeg et ledsagekort?

Se mere Her

 

Hvordan søger jeg et hjælpemiddel?

Man kan søge om støtte til hjælpemidler ift. til ADHD. Det kan være tyngdedyner, apps, kursusgebyr eller nedsat arbejdsfortjeneste.

Du kan se mere om det her på disse link TyngdedynerTabt arbejdsfortjeneste

 

Digitale hjælpemidler og kursusgebyr søges ved at kontakte din kommune/din sagsbehandler

Du kan læse mere om merudgifter ift. Børn med handicap Her på DUKH´s Hjemmeside

Bestyrelsen

Nina Rasmussen
Forkvinde
42319419 -Bor i Aarhus Kommune
aarhus@adhd.dk
Majken Egholm
Næstforkvinde
Bor i Aarhus Kommune
Sekretær
Susanne Loft Hansen
Bor i Syddjurs Kommune
Rikke Daugård
Bestyrelsesmedlem
Bor i Aarhus Kommune
Annemette Alfang Ofverllind
Bestyrelsesmedlem
Bor i Syddjurs Kommune
Susanne Jars
Bestyrelsesmedlem
Bor i Aarhus kommune

Kontakt

Kom i kontakt med os

Du kan få kontakt med os på vores telefon. Det er vores forperson Nina Rasmussen som tager telefonen. Vi har ikke faste telefontider, men læg en kort besked og dit nummer, så ringer vi tilbage. Vores nummer er 42 31 94 19.
Du kan også skrive til os på aarhus@adhd.dk. Der kan være en svartid på nogle dage.