Fyn

Vi et blandet team af frivillige ildsjæle, som bruger en stor del af vores fritid på at skabe forståelse og forbedringer for mennesker med ADD/ADHD, og pårørende til mennesker med ADD/ADHD.

Velkommen til Lokalafdeling Fyn

I daglig tale også kaldet ADHD-Fyn

Lokalafdelingens virke omfatter Fyn og de omkringliggende øer, svarende til det gamle Fyns Amt.

Medlemmer af ADHD-Foreningen, som er bosiddende på Fyn og de omkringliggende øer, er automatisk også medlemmer af ADHD-foreningen, lokalafdeling Fyn. Der skal derfor ikke betales et særskilt kontingent til lokalafdelingen.

ADHD-Fyn har fokus på forståelse for og forbedring af forholdene for mennesker med ADD/ADHD og deres pårørende. Dette fokus udmøntes blandt andet i vores aktiviteter.

Vores Facebookgruppe

Find os på Facebook her

Generel info om grupper!

Vi forventer, at man som deltager i grupperne bidrager til en rar og hyggelig omgangstone, præget af gensidig respekt og rummelighed. Den forskellighed, der ofte er i grupperne, er netop med til at skabe en særlig dynamisk erfaringsudveksling.

Et ønske om nye grupper

Vi vil gerne oprette netværksgrupper i flere fynske byer, og hertil skal vi bruge frivillige kræfter. Har du lyst til at være tovholder på en netværksgruppe, og har du en baggrund, der kvalificerer dig hertil, så vil vi meget gerne høre fra dig.

Send en kort mail til: fyn@adhd.dk

Netværks-café for voksne med ADD / ADHD inde på livet

Lukket i øjeblikket, da vi mangler en tovholder. Interesserede kan henvende sig på fyn@adhd.dk

Temacafè for alle med ADD / ADHD, eller lignende symptomer

Lukket i øjeblikket, da vi mangler en tovholder. Interesserede kan henvende sig på fyn@adhd.dk

Unge-cafè

  • Sidste søndag i måneden kl. 13-15.
  • Der holdes juleferie frem til29. januar 2023
  • Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50,5200 Odense M
  • Alle ønskes en god jul og et godt nytår.

Cafè Ærø

  • 6. december  2022 kl. 17-19
  • 7. februar, 7. marts, 11. april, 9. maj og 6. juni 2023
  • Aktivitets Huset Ovenpå, Vestergade 52A, 5970 Ærøskøbing.
  • Alle ønskes en god jul og et godt nytår.

Bestyrelsen

Kirsten Højsgaard Fogh
Formand
91939084
fyn@adhd.dk
Ulla Wichmann
Kasserer
fyn@adhd.dk
Jette Jagd Grifffenfeldt Frederiksen
Næstformand
fyn@adhd.dk

Kontakt

Margrethes alle 4
5250 Odense SV
Telefon 9193 9084
E-mail: fyn@adhd.dk