Bliv online facilitator

ADHD-foreningen afvikler online netværk for unge og voksne med ADHD/ADD og for forældre til børn eller unge med ADHD eller ADD

Som frivillig facilitator for et online mestringsforløb skal du sørge for en god gruppeproces. Du er den, der skal skabe rammerne, så derfor skal du blandt andet sørge for:

  • at overholde rammer og aftaler – eksempelvis tid
  • den enkeltes behov og på gruppen som helhed
  • at bruge gruppens ressourcer
  • at understørre den enkelte i at bruge gruppens ressourcer
  • at alle bliver accepteret, som dem de er

Det er især vigtigt for dig at have fokus på, at du ikke er behandler men i stedet fungere som facilitator. Du skal sikre, at deltagerne byder ind med deres erfaringer, råd, håb og spørgsmål.

Manual til netværket

Der er udviklet en manual til de enkelte netværk. I manualen er der 5 min. oplæg til hver forløbsgang. Oplægget skal sætte rammen for mødets emne, og for hvad erfaringsudvekslingen skal tage udgangspunkt i.

Deltagerne i netværket

I grupperne er der 8-10 deltagere. Deltagerne er gode til at rumme og støtte hinanden. De sidder alle med samme baggrund og har derfor meget at byde ind med. Deltagerne rekrutteres gennem ADHD-foreningen.

Varighed af et forløb

Et online mestringsforløb består af 10 mødegange af en times varighed. Mødegangene fordeles med 1 eller 2 møder om ugen i hhv. 10 eller 5 uger.

Der er følgende forløb:

  • Grupper for voksne (30+): Her drøftes emner, som kan være udfordrende i et voksenliv med ADHD eller ADD.
  • Grupper for unge (18-30 år): Her drøftes emner, som er relevante for unge med ADHD eller ADD.
  • Grupper for forældre til børn (8-14 år): Her drøftes, hvordan man bedst støtter sit barn med ADHD, hvordan man passer på sig selv, og hvad andre forældre gør.
  • Grupper for forældre til unge (14-21-år): med ADHD/ADD. Her handler det om at støtte den unge til selvstændighed, og til at klare de mange udfordringer ungelivet byder på.

Du er facilitator hjemme ved dig selv

Alle online mestringsforløb vil blive afholdt via Microsoft Teams. Det betyder at du, som facilitator, vil kunne sidde hjemme, mens du hjælper andre med råd, ideer og netværk.

Hør mere

Hvis du vil høre mere om opgaven som facilitator, så skriv til Mathilde på mls@adhd.dk