Kærlighed i Kaos – dansk forældretræning

Kærlighed i Kaos er et evidensbaseret forældretræningsprogram målrettet forældre til børn med ADHD/ADD eller lignende vanskeligheder på 3-10 år.

Kærlighed i Kaos skal ses som en tidlig forebyggende indsats, som ruster familier og hjælper barnet rettidigt.

Indholdet af Kærlighed i Kaos

Forældre deltager i en gruppe på 14 en hverdagsaften om ugen i 2 1/2 time, over et forløb på 12 uger.

Kærlighed i Kaos er opbygget om en udførlig forældretræningsmanual og deltagerne får desuden materialer fra oplæg, øvelser og hjemmeopgaver. Centralt er solid forståelse for barnets adfærd (psykoedukation), men også undervisning og værdifulde værktøjer til at:

  • Forebygge konflikter
  • Kommunikere anerkendende og positivt
  • Strukturere dagligdagen
  • Opbygge barnets selvværd

Familien kan gøre en forskel

Forskning viser, at familien spiller en afgørende rolle for, hvordan ADHD udvikler og udmønter sig. En velfungerende familie kan mindske ADHD-symptomerne på trods af en genetisk disposition. Omvendt kan problemer i familien øge barnets adfærdsproblemer.

Nu også i en online version

ADHD-foreningen har udviklet KiK Nu! en online version af Kærlighed i Kaos, hvor deltagerne over 12 moduler i et e-læringsforløb bliver præsenteret for den samme viden, de samme strategier og de samme redskaber, som på Kærlighed i kaos.

Du kan læse mere om KiK Nu! her

Deltag i KiK Nu!
KiK Nu! er ADHD-foreningens gratis online forældretræning. Her kan du se alle moduler af KiK Nu!
Læs mere

Effekten af Kærlighed i Kaos

Forældre, som har gennemført forældretræningsprogrammet Kærlighed i Kaos, oplever markante og signifikante forbedringer på forældrekompetencer og opdragelsesstil, tilfredshed med forældrerollen og tiltro til egne evner som forældre.

Derudover ses en markant højere livsglæde og en lettere hverdag.

Effektmålingen er gennemført af SFI som et randomiseret kontrolleret forsøg med 322 forældre fordelt på to hold. Forældrene er fulgt fra slutningen af 2013 til begyndelsen af 2015.

Læs mere om den dokumenterede effekt her: 

Indholdet, der gør forskellen

Kærlighed i Kaos består af 12 kursusgange, som alle er bygget ens op med oplæg, øvelser, erfaringsudveksling og til sidst hjemmeopgaver.

Forældrene bliver undervist i følgende hovedtemaer:

Undervisning i årsagerne til barnets adfærd herunder viden om ADHD/ADD-symptomer og adfærd hos børn

Positiv kommunikation, hvor der er fokus på ros og opmuntring ved ønsket adfærd frem for irettesættelse ved forbudt, asocial eller aggressiv adfærd;

Forebyggelse og håndtering af konflikter ved at opbygge forældrekompetencer som tydelig kommunikation, planlægning, daglige rutiner, faste rammer, milde til moderate konsekvenser eller belønning.

Kærlighed i Kaos er udviklet og effektmålt med støtte fra TrygFonden.

Kærlighed i Kaos får international anerkendelse

Forskningsartikel slår fast, at ADHD-foreningens danske forældretræningsprogram kan være med til at imødekomme samfundets stigende behov for at hjælpe familier med ADHD.