Kærlighed i Kaos – dansk forældretræning

Kærlighed i Kaos er et evidensbaseret forældretræningsprogram målrettet forældre til børn med ADHD/ADD eller lignende vanskeligheder på 3-10 år.

Kærlighed i Kaos skal ses som en tidlig forebyggende indsats, som ruster familier og hjælper barnet rettidigt.

Indholdet af Kærlighed i Kaos

Forældre deltager i en gruppe på 14 en hverdagsaften om ugen i 2 1/2 time, over et forløb på 12 uger.

Kærlighed i Kaos er opbygget om en udførlig forældretræningsmanual og deltagerne får desuden materialer fra oplæg, øvelser og hjemmeopgaver. Centralt er solid forståelse for barnets adfærd (psykoedukation), men også undervisning og værdifulde værktøjer til at:

  • Forebygge konflikter
  • Kommunikere anerkendende og positivt
  • Strukturere dagligdagen
  • Opbygge barnets selvværd

Familien kan gøre en forskel

Forskning viser, at familien spiller en afgørende rolle for, hvordan ADHD udvikler og udmønter sig. En velfungerende familie kan mindske ADHD-symptomerne på trods af en genetisk disposition. Omvendt kan problemer i familien øge barnets adfærdsproblemer.

Nu også i en online version

ADHD-foreningen har udviklet KiK Nu! en online version af Kærlighed i Kaos, hvor deltagerne over 12 moduler i et e-læringsforløb bliver præsenteret for den samme viden, de samme strategier og de samme redskaber, som på Kærlighed i kaos.

Du kan læse mere om KiK Nu! her

Deltag i KiK Nu!
KiK Nu! er ADHD-foreningens gratis online forældretræning. Her kan du se alle moduler af KiK Nu!
Læs mere