Behandling af ADHD/ADD

Mange behandlingsmuligheder bør overvejes, når et individuelt behandlingsforløb skal tilrettelægges. Tilbuddene vil ofte være de samme for ADHD og ADD.

Hvad skal man starte med?

Tilbud om behandling bør træffes på baggrund af, hvor belastet du eller dit barn er af jeres symptomer på ADHD/ADD. Det skal vurderes, hvor svært det er at få dagligdagen til at fungere, om du eller dit barn har andre lidelser, og hvordan jeres almene trivsel er. Der bør i alle tilfælde udarbejdes en individuel behandlingsplan, og det er hensigtsmæssigt, at der indgår psykosocial behandling i planen.

Forskellige behandlingsformer

Der findes forskellige former for behandling, når der er tale om såvel ADHD som ADD. De mest anvendte behandlingsformer er medicin og kognitive metoder.

Læs mere om ADHD og medicin her

Hensigten med de kognitive metoder er at øge viden om ADHD, at ændre tankegang og adfærd samt at tilpasse det omgivende miljø, så den enkelte kan fungere så godt som muligt.

Kognitive metoder omfatter blandt andet psykoedukation, kognitiv adfærdsterapi, og fx forældretræning, social træning og mestringskurser.

Hvad kan jeg ellers gøre?

Der er mange ting, man selv kan gøre, hvis man har ADHD/ADD eller er forælder til et barn med ADHD. Der er bl.a. påvist god effekt af fysisk aktivitet og træning, som er et godt supplement til de andre behandlingstilbud.

Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger til udredning og behandling af ADHD hos børn og unge og til udredning og behandling af ADHD hos voksne