ADHD-foreningens familielejre

Lejrene er en herlig oplevelse såvel for familierne som for de frivillige. Der er masser af aktiviteter for alle både med og uden ADHD.

En ferieoplevelse for familier berørt af ADHD

Børnefamilier berørt af ADHD kan få en fantastisk ferieoplevelse på ADHD-foreningens familielejr. På lejrene er der aktiviteter for børnene, undervisning af forældrene samt mulighed for at danne netværk med andre familie berørt af ADHD.

For ADHD-foreningen er det blevet en god tradition at afholde familielejr. Og hvert år oplever vi at det gør en forskel for de familier som deltager. De kommer fra lejrene med fornyet energi, og redskaber til at klare de udfordringer ADHD giver i hverdagen.

Mange har stor lyst til at deltage

ADHD-foreningen oplever så stor tilslutning, at vi ofte må afvise flere familier. Derfor har vi prøvet at afholde to lejre og det vil vi fortsat gøre, hvis det bliver muligt.

Lejrene afholdes i uge 28 samt i efterår/vinter, to forskellige steder i landet for at dække så bredt geografisk som muligt.

For 6-13 årige og deres familier

Deltagerne er familier med et eller flere børn med ADHD i alderen 6-13 år samt eventuelle søskende uden ADHD. Familiernes situation vurderes for at sikre, at vi giver muligheden til de familier, som er voldsomt belastet af ADHD. Der kræves ikke medlemskab af ADHD-foreningen for at deltage.

Aktiviteter for alle

Der er mange aktiviteter på lejrene. Størstedelen er organiseret leg og brug af lejrenes faciliteter. Derudover er der et forældreprogram med foredrag og oplæg om relevante emner.

Ugens højdepunkt er en dagsudflugt. Vi har tidligere være i Djurssommerland og Legoland. Dette er en type udflugt mange familier med ADHD har vanskeligt ved at finde økonomiske og menneskelige ressourcer til at planlægge og udføre på eget initiativ.

De voksne deltager på lejren vil i ugens løb være tilknyttet et arbejdshold, der får tildelt praktiske opgaver for at få lejren til at fungere.

Efter lejren hjælper ADHD-foreningen med at oprette Facebook gruppe for at bibeholde det netværk, som er opstået på lejren.

Foråret er tiden for tilmelding

I løbet af foråret bliver der åbnet op for, at familier kan ansøge om plads på sommerlejren. Det vil også blive annonceret i ADHD-foreningens nyhedsbrev.

Frivillige gør en forskel på lejrene

Lejrene er bygget op af frivilligt arbejde. Konsulenter fra ADHD-foreningen arbejder frivilligt på lejren sammen med andre frivillige. Det er dem som skaber familielejrene.

Det er en stor styrke at lejrene er drevet af frivillige kræfter, for ikke blot får familierne en ferie for livet, men de frivillige får også en ferie de aldrig glemmer.

Som frivillige bliver man del af et unikt frivillig netværk, får viden om ADHD og erfaringer hermed. Alle frivillige får frivilligbevis samt en udtalelse, som kan bruges i ens videre uddannelse/udvikling.

Ønsker du at blive en del af dette frivillig fælleskab kan du henvende dig til Charlotte på Ch@adhd.dk

Læs om tidligere familielejre