Virksomhedsrettet indsats

Oplæg eller konsulentydelse for en virksomhed

Virksomhed  kan tilbydes et oplæg tilpasset de aktuelle ønsker og behov fx i forbindelse med opstart af en medarbejder med ADHD/ADD eller i forbindelse med udfordringer og ønsker om at fastholde medarbejderen.

Virksomheder kan også tilbydes konsulentbistand til at vurdere en medarbejders behov for særlige vilkår, så kravene tilpasses vedkommendes funktionsniveau.

Målgruppe

På en virksomhed kan målgruppen fx være en mentor, personlig assistent, kolleger eller ledelse.

Effekt

Viden til virksomheder kan give den forståelse, der gør, at borgeren med ADHD/ADD bliver mødt med større rummelighed og får en relevant hjælp og støtte i dagligdagen. Det kan reducere vedkommendes stressniveau og give færre konflikter. Hermed bliver muligheden for at fastholde et job større.

Pris

Er du interesseret i at høre mere om muligheder og pris, kontakt os venligst på info@adhd.dk, eller tlf. 70 21 50 55.