Kørekort og ADHD

ADHD kan påvirke evnen til at køre bil, og der kan derfor være særlige krav, hvis du skal have udstedt eller fornyet dit kørekort. Kravene afhænger af, hvor alvorlige dine vanskeligheder vurderes at være.

ADHD / ADD behøver ikke at være en hindring for, at du kan få et kørekort. Dog kan det være en fordel at finde en køreskole, som kender til dine problemstillinger og kan tilbyde undervisning, der tilgodeser dine behov.

Lægen bestemmer

Inden du overhovedet kan få lov til at gå op til køreprøve, skal du have en lægeerklæring fra din praktiserende læge. Det er nemlig lægen, som vurderer, om du er egnet til at køre bil.

Har man en diagnose – eksempelvis ADHD – kan det tage længere tid at blive godkendt til at gå op til køreprøve.

Du skal derfor være opmærksom på, at det kan tage længere tid at få dit kørekort.

For nogle er det muligt at gå op til en særlig teoriprøve, snak med din kørelærer om det, hvis du har det behov.

ADHD kan dog i nogle tilfælde påvirke evnen til at køre bil, og der kan derfor være særlige krav, hvis du skal have udstedt eller fornyet dit kørekort. Kravene afhænger af, hvor alvorlige dine vanskeligheder vurderes at være.

Hvis du ikke får medicin for din ADHD

Hvis du har fået diagnosen ADHD, men psykiateren har vurderet, at dine vanskeligheder ikke er så alvorlige, at du har behov for ADHD-medicin, kan du typisk få udstedt og fornyet et kørekort uden særlige vilkår.

Hvis du tager ADHD-medicin

Hvis du bliver behandlet med ADHD-medicin, er der 2 grupper. Hvilken gruppe du hører til afhænger af sværhedsgraden af din ADHD / ADD, og i hvor høj grad du følger din behandling.

Gruppe 1: Første gang bliver kørekortet typisk udstedt med en tidsbegrænsning på to år. Hvis din tilstand er stabil, anbefales det som regel, at kørekortet herefter udstedes uden særlig tidsbegrænsning.

Gruppe 2: Første gang bliver kørekortet typisk udstedt med en tidsbegrænsning på to år. Hvis tilstanden er stabil, anbefales det som regel, at kørekortet herefter udstedes med individuelt fastsat tidsbegrænsning på maksimalt fem år.

I forbindelse med kørekort til Gruppe 2 anbefales det, at der er en lægeudtalelse, normalt fra en speciallæge i psykiatri. Lægeudtalelsen skal indeholde oplysning om sværhedsgraden og stabiliteten af din ADHD eller ADD, hvordan du holder din behandling og en vurdering af, om du er egnet til at køre bil.

Lægeligt kørselsforbud

Lægen kan udstede et lægeligt kørselsforbud, når han eller hun vurderer, at ADHD-medicin påvirker din evne til at køre bil. Kørselsforbuddet bør vare, til du efterlever behandlingen som foreskrevet, og indtil din ADHD er stabil.

Noget ADHD-medicin kan slå ud på en narkotest

Noget ADHD-medicin kan slå ud på politiets narkotikatest. Tal med din psykiater eller læge om, hvordan du via din journal kan dokumentere, at medicinen er udskrevet af psykiater eller læge, så du undgår at få problemer på grund af det.