Den gode start på arbejdslivet

Når man har ADHD eller ADD, er der endnu flere udfordringer i arbejdslivet

Da dit handicap er usynligt, vil dine kolleger forvente det samme af dig som enhver anden ny medarbejder. Hvis du ved, at det vil blive svært for dig at leve op til forventningerne, så tal med din chef om det. De fleste chefer vil gerne hjælpe.

Det er en god idé, at din arbejdsplads eller kommende arbejdsplads informeres om ADHD/ADD, dine særlige ressourcer og vanskeligheder, og at der måske laves nogle særlige regler for dig, som tager hensyn til din diagnose.

På hjemmesiden mapa.dk kan du finde en liste, hvor du kan klikke af, hvilke vanskeligheder du har i forhold til et arbejde. Du kan se listen her. Listen er et redskab til dig, der har ADHD eller ADD og din jobkonsulent eller arbejdsgiver kan ved hjælp af den få større indsigt i dine vanskeligheder og behov.