Ungeindsats i kommunerne

Mange unge med ADHD/ADD oplever en eller flere gange ikke at have job eller være under uddannelse og hvor går du så hen?

Hvis du er mellem 15 og 25 år, og er uden job eller ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, kan du henvende dig i kommunens Ungerådgivningscentre.

Her skal kommunen hjælpe dig ved at koordinere den samlede indsats på tværs af uddannelses, beskæftigelses og socialindsats.

Tidligere har overgangen fra ung til voksen i det offentlige system været svær og ugennemskuelig for unge. Unge skulle møde mange nye ansigter forskellige steder i kommunen alt efter, hvad de henvendte sig om, og det kunne være svært at forholde sig til.  Derfor har man nu i hele landet valgt at oprette ungerådgivningscentre.

Hvordan den kommunale ungeindsats er organiseret i kommunerne er forskelligt, men ofte vil du møde en UU vejleder eller socialrådgiver, når du henvender dig i forhold til uddannelse eller job i Ungerådgivningen.

Uddannelses- og erhvervsvejledning

I ungerådgivningscenteret vil der være hjælp at hente til uddannelses- og erhvervsvejledning. Det kan være, at du allerede kender UU vejlederen fra folkeskolen, da han/hun allerede i 8. og 9. klasse har kontakt med unge i kommunen. Især med fokus på de unge, der ikke vurderes uddannelsesparate efter folkeskolen.

Har du brug for specialundervisning og anden specialpædagogisk hjælp vil det også være ungerådgivningscentret, der hjælper dig med at få det. De kan i samarbejdet med dig lave en uddannelsesplan og vurdere om, du er i målgruppen til FGU og STU.

Kontaktperson fra 8. klasse – 25 år

Fra 8. klasse og indtil du fylder 25 år kan du få en kontaktperson, hvis du af personlige eller sociale grunde har brug for støtte fra flere i kommunen for at fastholde uddannelse eller arbejde. Det betyder, at du kun skal henvende dig til én person, og så sørger din kontaktperson for at koordinere og aftale videre med de andre i det offentlige system. Dermed slipper du for at møde mange og skiftende personer, når du skal tale med kommunen.

Kontaktpersonsordningen stopper, når du er godt i gang med en ungdomsuddannelse eller har fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Den kan dog genetableres, hvis du ikke fuldfører uddannelsen eller hvis du igen bliver ledig, inden du fylder 25 år.

Find indgangen til den kommunale ungeindsats i din kommune her.