Støttemuligheder

Du kan blive klogere på, hvad din ADHD betyder for samspillet med kolleger ved at:

  • tænke over, hvorfor du gør, som du gør, når du oplever, at du gør ting anderledes
  • spørge ind til, hvad andre oplever, når du bliver overrasket over deres reaktion
  • bruge andres udsagn til at forstå dig selv og andre bedre
  • lære om ADHD ved at tage på kurser, læse om det, og møde andre med ADHD

Du kan få bedre kendskab til dine muligheder for støtte ved at:

  • læse om støttemuligheder på ADHD-foreningens unge site: http://adhd.dk/ung/uddannelse-og-arbejde/
  • kontakte jobcentret i din kommune og bede om rådgivning om støttemuligheder på arbejdspladsen fx hjælpemidler eller en støtteperson
  • kontakte VISO, hvis du har svært ved at få den fornødne støtte i din kommune
  • undersøge muligheden for at få en støtteperson i hjemmet, hvis du mener, at det vil kunne hjælpe dig til at få dit arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen
  • tage ansvar for at sikre, at en eventuel støtteperson i hjemmet eller på jobbet får at vide, hvilken hjælp der kan få tingene til at fungere for dig