Arbejdsfunktioner

Du kan forbedre dit overblik over arbejdsopgaver ved at:

 • udarbejde visuelle arbejdsplaner i skrift eller billeder – evt. med din leders hjælp
 • skrive arbejdsplanen ind på din mobiltelefon
 • bede om hjælp til afgrænsning af arbejdsopgaverne, så de passer til arbejdstiden

Du kan lette indlæringen af nye opgaver ved at:

 • spørge, indtil du har forstået, hvordan opgaven skal løses
 • bede om at få en konkret, skriftlig arbejdsplan og opgavebeskrivelse
 • bede om at få arbejdsopgaverne delt op i mindre, overskuelige dele
 • undersøge, hvor meget tid du har til opgaven, og planlægge dit tidsforbrug

Du kan forebygge stress på arbejdet ved at:

 • være opmærksom på, hvornår du er ved at blive stresset og standse op
 • tale med en kollega om det, hvis du ikke selv kan finde årsagen til stressen
 • bede dem fortælle, hvad de tænker, at problemet kan være

Du kan sikre, at dine udviklingsidéer kommer videre ved at:

 • spørge din leder om, hvem du skal fortælle om dine idéer og hvornår
 • have en lille bog, hvor du skriver dine idéer og tanker ned
 • acceptere, hvis dine idéer ikke kan lade sig gøre