Undervisning om ADHD og ADD

2 dages undervisning om ADHD og ADD – med op til 25 deltagere.

Indholdet kan tilpasses kommunens behov, men et forslag kunne være:

 • Viden om ADHD og ADD
 • Borgerens udfordringer i hverdag og relationer
 • ADHD og stress følges ofte ad. Hvordan kan man hjælpe borgere med ADHD med at reducere stress?
 • Screening, udredning og behandlingsmuligheder
 • Redskaber til borgerens egen mestring, hvordan kan man støtte til mestring?
 • Hvordan får man den gode samtale/relation og den tætte opfølgning?
 • Det gode jobmatch – hvad skal man tænke på?
 • Hvordan får man en god start på en uddannelse/et job?
 • Hvordan støtter man borgeren i at gennemføre/fastholde uddannelse og job
 • Screening af virksomheden og tilpasning af arbejdsforhold
 • Kompensationsmuligheder

Undervisningen vil blive suppleret med filmklip, cases og en voksen med ADHD’s egen beretning.

Målgruppe for undervisningsforløb om ADHD og ADD

Målgruppen kan være udvalgte medarbejdere af alle faggrupper, som er involveret i en borger med ADHD’s sag fx sagsbehandlere, jobkonsulenter, bostøtter, mentorer og visitatorer.

Effekt af undervisningsforløb om ADHD og ADD

De udvalgte medarbejdere bliver bedre klædt på til at spotte udiagnosticerede borgere med funktionsnedsættelser, som kan skyldes ADHD eller ADD. Borgerne får derved mulighed for udredning og behandling, hvilket for mange vil bedre funktionsniveauet og dermed mulighederne på uddannelses- og arbejdsmarkedet.

Opkvalificering af medarbejderne vil betyde, at borgere med ADHD bliver mødt med større forståelse for deres funktionsnedsættelse og handicap. Det kan bedre samarbejdet og give borgeren håb og tro på en bedre fremtid. Medarbejderen får bedre mulighed for at vurdere borgeres reelle vanskeligheder og behovet for en effektiv indsats fx træning i at takle de daglige udfordringer eller handicapkompenserende ydelser. Det vil betyde en mere målrettet indsats, som igen kan få flere til at lykkes med uddannelse og job.

Jobcentrets medarbejdere får gennem undervisningsforløbet en opkvalificering, som giver dem større viden, forståelse og handleredskaber, så de føler sig bedre klædt på til at indgå i de ofte komplicerede forløb med borgere med ADHD. Det kan give tryghed, større overskud og arbejdsglæde hos medarbejderne. De kan også fungere som ressourcepersoner og give viden og sparring til andre medarbejdere.

Pris for undervisningsforløb om ADHD og ADD

Er du interesseret i at høre mere om muligheder og pris, kontakt os venligst på info@adhd.dk eller tlf. 70 21 50 55.