Konsulentbistand

Borgerne får fokus, hvad der spænder ben for den enkeltes mulighed for at gennemføre en uddannelse og/eller fastholde et job.

Konsulentbistanden kan tilpasses individuelt afhængig af en enkelt medarbejders, jobcentrets eller en virksomheds behov for en faglig vurdering af en borger med ADHD.

En konsulent fra ADHD-foreningen kan bidrage med viden om de særlige forhold, der gør sig gældende for borgere med ADHD. Konsulenten kan sørge for, at borgerens ressourcer, funktionsnedsættelser og behov bliver belyst og vurderet, så de kan danne baggrund for borgerens handleplan.

Målgruppe

Den primære målgruppe for konsulentbistand er borgere med ADHD, ADD eller ADHD-lignende adfærd.

Den sekundære målgruppe er jobcentrets medarbejdere, som får hjælp af en konsulent med stor viden og erfaring om denne målgruppe.

Effekt

Borgere med ADHD får en mere målrettet indsats, som medvirker til, at de får bedre mulighed for at lykkes med uddannelse og/eller job.

Jobcentrets medarbejdere får en faglig kompetent sparringspartner, som kan hjælpe med de ofte meget komplicerede forløb med borgere med ADHD. Det kan give tryghed og større overskud hos medarbejderne. Efterhånden får de herigennem også udviklet egne kompetencer på området, så de fremover kan føle sig bedre klædt på til at yde en effektiv indsats over for borgere med ADHD og ADHD-lignende adfærd.

Pris

Er du interesseret i at høre mere om muligheder og pris, kontakt os venligst på info@adhd.dk, eller tlf. 70215055.