Smid ud

Hvis du har svært ved at sortere i dine ting og smide noget ud, fordi du er bange for, at du måske får brug for det igen, kan du hjælpe dig selv med at tage beslutninger, hvis du sætter en udløbsdato på de ting, du er i tvivl om.

1. Én ting ad gangen

Når du sorterer dine ting, skal du sørge for, at du ikke går i gang med for meget på én gang. Tag f.eks. én skuffe eller hylde ad gangen. Gør altså hylden eller skuffen færdig, før du starter på næste skuffe.

2. Fordél i fire bunker

Hav plads på gulvet eller bordet, så du kan fordele tingene i fire bunker:

  • Behold – de ting du bruger jævnligt eller har værdi for dig
  • Donér eller giv væk – de ting, der stadig kan bruges, men som du ikke har brug for eller ikke vil have
  • Smid ud – de ting , som tydeligvis ikke kan bruges igen
  • Udløbsdato – de ting, hvor du er i tvivl –  om du vil komme til at bruge dem igen, eller om du vil komme til at savne dem.

3. Find plads til ”behold tingene”.

4: Forhold dig ”Donér eller giv væk – bunken”

Gør op med dig selv, hvad der skal ske med de ting, som stadig kan bruges. Nogle gange er det nemmere at aflevere det hele til en genbrugsbutik frem for at have poser stående til forskellige mennesker, hvis der går lang tid før man ser dem. Så vælg den lette løsning.

5. Smid ud

Bunken med ”smid ud” kan du pakke i en affaldspose og smide i skraldespanden. Du kan også lave en hurtig grovsortering, hvor du deler op i pap, plastik og restaffald. Det vigtigste er, at du hurtigst muligt får bunken smidt ud nu, hvor du har bestemt dig til, at den skal væk.

6. Sæt udløbsdato på og skil dig af med tingene efter udløbsdatoen

De ting, der skal udløbsdato på, kan du pakke ned i en kasse eller pose og skrive en dato på. Det kan f.eks. være et halvt eller helt år ud i fremtiden. Stil tingene med udløbsdato et sted, hvor du finder dem, næste gang du vil sortere i dine ting. Hvis du i mellemtiden får brug for nogle af tingene, tager du dem bare ud og lader resten blive.

Når udløbsdatoen er overskredet, kan du beslutte, om du vil smide tingene ud, eller give dem væk.