Opret bruger på ADHD
Som bruger kan du deltage aktivt på forummet og hjælpe med nyttige tips og svar for andre med ADHD.
Indtast dine oplysninger her STEP 1 af 2
Kodeordet kan du bruge på adhd.dk til at redigere dine personlige oplysninger.
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 1 af 4
Indtast dine oplysninger her
Kodeordet kan du bruge på adhd.dk til at redigere dine personlige oplysninger.
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 2 af 4
Vælg medlemstype:
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 3 af 4
Betal med kreditkort:
Et medlemskab i ADHD-foreningen betales første gang med kreditkort
Du kan på sidste side tilmelde dig til betalingsservice. Kontingent opkræves i februar.
Du er nu blevet medlem
Vi håber, at du vil blive glad for dit medlemskab. Velkommen i ADHD-foreningen.
Luk menu

Din kurv

Du har ingen varer i kurven.

Gå til webshoppen for at tilføje varer til kurven.

Indtast oplysninger

Step 2 af 5

Indtast betalingsadresse nedenfor

Anden leveringsadresse
Ja
Nej
(hvis du logger ind vil den automatisk udfylde dine kontakt oplysninger)

Indtast leveringsadresse nedenfor

Vælg leveringsmetode

Overblik

Her er din endelige ordre. Kig den igennem og tjek, om alt er, som det skal være.

Step 3 af 5
Vare: Antal: Enhedspris:
1 0,00 DKK
(Momsbeløb: 0,00 DKK)
Subtotal: 0,00 DKK inkl. moms
0,00 DKK
(Momsbeløb: -5,00 DKK)
Subtotal:
0,00 DKK inkl. moms
Tak for din tilmelding!
Du vil modtage faktura samt program med posten en af de kommende dage. Ydermere vil har vi sendt dig en mail med din tilmelding.

Vi ses!
Donation

Viden til forandring

Informationsindsats målrettet social udsatte og etniske minoriteter.

Viden til forandring har til formål at udbrede viden om ADHD hos social udsatte og etniske minoriteter. Det gøres ved at udvikle et film-website,som informerer om ADHD hos børn, unge og voksne. Derudover udannes et antal frivillige vidensambassadører, som gennem formidlingsarrangementer i Vollsmose udbreder viden om ADHD.

Besøg projektets filmsite på www.adhdseselv.dk

Formålet med projektet er todelt. Dels at motivere udsatte borgere med ADHD til at opsøge hjælp og selv arbejde med deres udfordringer, for at mindske de menneskelige, de sociale og de økonomiske negative konsekvenser af ADHD.  Dels at styrke borgere med ADHD’s viden og forståelse af ADHD uanset deres sociale baggrund og etnicitet via lettilgængeligt informations- og uddannelsesmateriale om ADHD, om støttemuligheder og om egne handlemuligheder i forhold til at forbedre deres fysiske såvel som psykiske trivsel.

 

Del 1: Produktion af 9 filmsekvenser, som gøres frit tilgængelige via et on-line univers. Filmene produceres i samarbejde mellem ADHD-foreningen og Great Dane Communications og udvikles og testes i samarbejde med Vollsmose Sekretariatet 2020 i Odense.

Del 2: Formidling og brug af sitet blandt udsatte borgere. Sitet lanceres på alle ADHD-foreningens eksisterende platforme samt gennem et OBS-indslag og gennem postkort til udvalgte aktører på området. ADHD-foreningen uddanner et korps af lokalt forankrede frivillige vidensambassadører, som udvikler og afholder aktiviteter i lokalområdet (Vollsmose), hvor materialerne bringes i spil, samt udvikler et arrangementskoncept, som tilbydes til andre boligsociale områder/foreninger.

Webunivers

Informations- og uddannelsesmateriale i form af videomaterialet samles på et centralt website – et samlende univers, hvorfra der bliver tilgang til alle videoer. Materialet kommer til at fordele sig i tre overordnede kategorier:

 

 1. a) Hvad er ADHD og hvordan kommer det til udtryk i hverdagen?
 2. b) Hvordan forløber en typisk udredning?
 3. c) Hvad kan jeg selv gøre for at fremme min egen livssituation?

 

Punkt a) har til formål at fremvise, hvad ADHD er (og hvad det ikke er). Her skal formidles de typiske adfærdstræk og konsekvenser heraf, der er forbundet med ADHD. Hvordan manifesterer hyperaktivitet sig – hvordan ser det ud? Hvori består opmærksomhedsforstyrrelsen – hvordan ser den ud? Der vil indgå elementer af identifikation i form af køn, alder og etnicitet/kultur for at skabe genkendelseselementer og høj relevans for modtagerne.

 

Punkt b) har som hovedformål på den ene side at informere om, hvad der egentlig sker – faser, aktører og muligheder – for at forberede personen på et typisk patientforløb. Forløb som både en typisk proces og som procedure illustreres og gøres nærværende. Der vil lægges vægt på at få forløbene beskrevet og ”afdramatiseret”, således at personen med ADHD kan være bedst muligt forberedt på forløbet og derved bedst muligt klædt på til at indgå som aktiv partner i processen og de forandringer, som det giver anledning til i forhold til egen livssituation.

 

Punkt c) skal forstås bredt – altså både som en motiverende opfordring til at påbegynde et forløb, men også i høj grad at man her skal finde inspiration og konkrete anvisninger til den række af mestringsstrategier, som i nogen grad kan afhjælpe de værste individuelle og indirekte konsekvenser af ADHD. Der vil her lægges vægt på muligheder for at arbejde med egen diagnoseforståelse og mestring af de funktionsvanskeligheder ADHD giver.

 

Inden for disse kategorier produceres 9 film. De konkrete drejebøger og dermed indhold og form i videoerne fastlægges først efter tæt dialog med de forskellige organisationer i civilsamfundet og fageksperter, som inddrages i tilvirkningsforløbet.

 

Det forventede antal har både at gøre med de tre fokusvinkler og disses underpunkter/temaer, men også at al erfaring med moderne kommunikationsformer (navnlig video på ny mediaplatforme) viser, at man meget sjældent kan forvente høj tålmodighed og engageret involvering fra seerne, hvis videoen er for lang.

 

Det samlende website kan opfattes som et webunivers, der på intuitiv logisk og fastholdende måde leder brugeren igennem al kommunikation. På samme vis som med videoerne er det centralt, at design og navigation udformes på målgruppens betingelser, således at universet, som ramme, motiverer og fastholder ”dialogen”.

 

Som led i produktionen vil der blive fremstillet en såkaldt ”teaser” video til disponentgruppen. Denne video er tiltænkt alle de behjælpelige aktører i disponentgruppen, som gennem personlige dialoger skaber grobund for anvendelse af informationsmaterialet.

 

Der vil på grundlag af det samlede materiale også blive produceret et OBS-indslag (til DR) med det formål at gøre både målgruppe og disponentgrupper opmærksomme på web-universet. Samtidig vil OBS-videoen gennem DR’s massemedie kunne nå længere ud i periferien af målgruppeformationer, og på den måde skabe opmærksomhed og også forståelse for kampagnen og dennes formål.

 

Samtlige videoer versioneres ud fra de sprog (dog ikke OBS-video), som skønnes mest relevante for målgruppen – dette finder sted vha. dubbing, da målgruppen kendetegnes ved ikke have let ved det skriftlige sprog, og fordi succesfuld kommunikation kræver, at man gør kommunikationen så letflydende og så fri for barrierer i sin form som muligt.

 

Frivillige vidensambassadører

Vidensambassadørerne rekrutteres i samarbejde med Vollsmose 2020 sekretariatet og dettes netværk lokalt i Vollsmose. Målet er at få et mangfoldigt korps på 10-15 personer med spredning både i forhold til køn, alder og etnisk baggrund. Det vil ikke være et krav at den enkelte vidensambassadør selv har en personlig relation til ADHD. Her er det vigtigt for projektet at være åben i forhold til de lokale organiseringer og foreninger i Vollsmose, da disse kan være med til at bane vejen for nye måder at tænke formidling i boligsociale områder. For at styrke genkendeligheden i forhold til formidlingsarbejde tilstræbes det at så mange som muligt af vidensambassadørerne også optræder i filmmaterialet. Dette er dog ikke en betingelse, da videoerne skal kunne stå alene uanset.

 

De frivillige vidensambassadører vil modtage undervisning i ADHD og i de temaer, som udvælges til de enkelte film. Undervisningen vil blive tilrettelagt i aftenskole form med 10 ugentlige undervisningsaftner af ca. 3 times varighed (inkl. pause). Altså i alt et kursusforløb på ca. 25 timer. Hver undervisningsgang vil tage udgangspunkt i en af filmene fra sitet. Den sidste undervisningsgang vil være startskuddet på udviklingen af formidlingsaktiviteterne. Projektleder vil være den primære underviser på forløbet.

 

Med udgangspunkt i empowerment udvikler de frivillige vidensambassadører i samarbejde med ADHD-foreningen mindst 3 formidlingsaktiviteter, hvor filmsitet sættes i spil. Aktiviteternes konkrete form og indhold er på nuværende tidspunkt åbent, da det er tanken, at de frivillige har det lokale kendskab og derved bedre viden om, hvad der kan være gode aktiviteter. ADHD-foreningen står inde for det kvalitetsmæssige aspekt i aktiviteterne. Der udvikles ligeledes et arrangement, som kan tilbydes til andres bolig sociale områder/foreninger.

I projektperioden har projektet

 1. Udviklet og produceret filmsitet www.adhdseselv.dk: Sitet består af 9 film, hvor mennesker, som selv har ADHD eller er pårørende til mennesker med ADHD, fortæller om at leve med ADHD. 3 af filmene omhandler desuden udredning, hvor en psykiater fortæller om processen. Filmene har til formål at formidle viden om ADHD på en nemt tilgængelig måde. Det vil sige ved at se og lytte fremfor at læse. I udvælgelsen af deltagere til filmene er der lagt vægt på, at deltageren har en positiv udviklingshistorie, som kan bryde det negative billede af ADHD, vise at mennesker med ADHD er helt almindelige mennesker og gøre op med tabuer omkring ADHD. En del af optagelserne er desuden deltagernes egne, som de selv har indsendt til projektet, hvilket styrker indtrykket af normalitet.
 2. Produceret en OBS film, som er antaget af DR og vist i ugerne 38 og 39, 2015.
 3. Uddannet 11 frivillige videns-ambassadører, som har deltaget aktivt i at planlægge formidlingsindsatsen i Odense bydelen Vollsmose. Ambassadørerne har forskellige baggrunde. Nogle arbejder eller uddanner sig indenfor det sociale område, nogle har tilknytning til Vollsmose og 6 ud af 11 er berørt af ADHD, enten som pårørende eller fordi de selv har diagnosen.
 4. Afholdt 4 ambassadørarrangementer i Vollsmose i foråret 2016.
 5. Planlagt og gennemført en informationskampagne i Vollsmose Torv (Butikscenter) i april 2016. Kampagnen bestod af en udstillingsvæg på centerkontoret, en informationsstand (ubemandet) med et bredt udvalg af pjecemateriale om ADHD. I tillæg er der blevet vis film/slideshow på centrets infoskærme.
 6. Formidlet viden om ADHD lokalt i samarbejde med Vollsmose Avis, som har trykt artikel (interview) med lokal mand med ADHD samt omtalt projektet og formidlingsarrangementerne.
 7. Distribueret 10.000 visitkort, som omtaler www.adhdseselv.dk. Visitkortene er uddelt ved projektets arrangementer, til samarbejdspartnere i projektet, til følgegruppen, til relevante modtagere og deltagere i ADHD-foreningens arrangementer. Derudover er der sendt visitkort til alle landets jobcentre samt relevante kommunale afdelingerne. Visitkortene er sendt med et følgebrev, som beskriver sitet og hvordan medarbejdere kan bruge sitet sammen med deres borgere.

De 4 ambassadørarrangementer var:

 1. En forældreaften, hvor bekymrede og nysgerrige forældre (eller andre interesserede) fik mulighed for at blive klogere på, hvad ADHD er. Arrangementet bestod af et kort oplæg om ADHD og to mødres beretninger om at være mor til et barn med ADHD.
 2. Et fyraftensarrangement målrettet professionelle, som arbejder i Vollsmose.
 3. En foredragsaften med personlige beretninger om livet med ADHD.
 4. Et besøg på Mulernes Legatskole (Gymnasium i Vollsmose), hvor ambassadører, som selv har ADHD, var til stede med informationsmaterialer – og gav de studerende mulighed for at stille spørgsmål og få en snak om ADHD.

Projektet har gennem hele projektperioden vakt interesse, såvel hos frivillige som fagprofessionelle og pressen. Det er tydeligt, at emnet optager både fagprofessionelle, studerende og journalister, som især interesseret sig for den formodede underdiagnosticering af ADHD blandt etniske minoriteter, og hvad årsagen til dette kan være. Og det er tydeligt, at der er behov for mere viden på dette område. Det er således yders relevant med et fortsat fokus på dette område på flere niveauer i samfundet.

På frivilligområdet har projektet givet forening nye erfaringer. Selvom de frivillige i udgangspunktet er rekrutteret til en begrænset indsats i en afgrænset tidsperiode, så har flere frivillige givet udtryk for, at de gerne stiller sig til rådighed ved lignende arrangementer. Her drejer det sig i særdeleshed om de frivillige, som selv har ADHD og har brugt denne personlige berørthed i deres formidling. Erfaringen fra arrangementerne viser desuden, at den personlige historie er stærk og gør indtryk – og at netop dette kan være vejen til at nå målgruppen. ADHD-foreningen er en frivillig social forening og som sådan er det naturligt at inddrage frivillige i arbejdet – og i særdeleshed frivillige, som selv er berørte. Fordi projektet har vist, at den personlige historie har så stor effekt, og at de personligt berørte er meget motiverede for at bidrage, giver det mening for foreningen frem over at involvere flere personligt berørte i formidlingsarbejdet, særligt i forhold til de udsatte målgrupper. Disse formidlingsarrangementer kan med fordel være samarbejder med relevante grupper, foreninger og boligsociale indsatser.

Også filmsitet vil fremover gøre viden om ADHD tilgængeligt for den gruppe af mennesker, som ikke læser skriftligt informationsmateriale. Sitet kan også fremover støtte professionelle i deres arbejde med målgruppen og kan være en god indgang til at tale om ADHD: Hvad er ADHD? Og er det måske det, som borgeren kæmper med?

 

 

Projektdetaljer

Tidsperiode
Januar 2015 til og med juni 2016

Målgruppe
Socialt udsatte og etniske minoriteter

Samarbejdspartnere

Projektet udføres i samarbejde med Vollsmose Sekretariatet og kommunikationsbureauet Great Communication

Økonomisk støtte
Projektet er finansieret af midler fra SATS puljen

Kontakt
Projektet ledes af Tine Hedegaard, konsulent i ADHD-foreningen. Kontakt Tine på e-mail th@adhd.dk eller tlf. 53 72 99 04

Bliv medlem af ADHD-foreningen og støt ADHD-sagen