fbpx
Opret bruger på ADHD
Som bruger kan du deltage aktivt på forummet og hjælpe med nyttige tips og svar for andre med ADHD.
Indtast dine oplysninger her STEP 1 af 2
Kodeordet kan du bruge på adhd.dk til at redigere dine personlige oplysninger.
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 1 af 4
Indtast dine oplysninger her
Kodeordet kan du bruge på adhd.dk til at redigere dine personlige oplysninger.
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 2 af 4
Vælg medlemstype:
Tak fordi du vil gøre ADHD til håb og handlekraft
Som medlem støtter du ADHD-foreningens arbejde for at ruste mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke diagnosen, der styrer deres valg i livet.
Step 3 af 4
Betal med kreditkort:
Et medlemskab i ADHD-foreningen betales første gang med kreditkort
Du kan på sidste side tilmelde dig til betalingsservice. Kontingent opkræves i februar.
Du er nu blevet medlem
Vi håber, at du vil blive glad for dit medlemskab. Velkommen i ADHD-foreningen.
Luk menu

Din kurv

Du har ingen varer i kurven.

Gå til webshoppen for at tilføje varer til kurven.

Indtast oplysninger

Step 2 af 5

Indtast betalingsadresse nedenfor

Anden leveringsadresse
Ja
Nej
(hvis du logger ind vil den automatisk udfylde dine kontakt oplysninger)

Indtast leveringsadresse nedenfor

Vælg leveringsmetode

Overblik

Her er din endelige ordre. Kig den igennem og tjek, om alt er, som det skal være.

Step 3 af 5
Vare: Antal: Enhedspris:
1 0,00 DKK
(Momsbeløb: 0,00 DKK)
Subtotal: 0,00 DKK inkl. moms
0,00 DKK
(Momsbeløb: -5,00 DKK)
Subtotal:
0,00 DKK inkl. moms
Tak for din tilmelding!
Du vil modtage faktura samt program med posten en af de kommende dage. Ydermere vil har vi sendt dig en mail med din tilmelding.

Vi ses!
Donation

ADHD – inkluderende klubber

ADHD – inkluderende klubber

ADHD – foreningen har i et projektsamarbejde med Ungdomsringen udviklet et metodekatalog som styrker den pædagogiske indsats i fritids- og ungdomsklubber. Tidligere hed projektet ADHD rummelige klubber.

Projektbeskrivelse

Det overordnede formål med projekt, ADHD – inkluderende klubber har været, at forebygge social udsathed og isolation hos børn og unge med ADHD og ADHD – lignende problematikker gennem en styrkelse af den pædagogiske indsats i landets fritids- og ungdomsklubber.

Udviklings- og implementeringsgruppe

7 medarbejdere fra 7 forskellige klubber i landet deltog i en udviklingsgruppe, hvor deres erfaringer fra klubhverdagen blev indsamlet. Udviklingsgruppen var med til at udstikke de temaer, som er centrale i forhold til inklusion af børn og unge med ADHD, og som også blev grundlaget for metodekataloget.

Udviklingsgruppen var også ambassadører for viden og pædagogiske metoder i metodekataloget, da kataloget blev afprøvet i 7 andre klubber.

Metodekatalog for klubmedarbejdere blev udgivet af ADHD – foreningen og udsendt til Ungdomsringens ca. 900 medlemsklubber under projektet.

Metodekatalog for ADHD-inkluderende-klubber kan downloades her.

Temadage

Der blev afholdt 5 temadage for klubmedarbejdere fra hele landet, én i hver af de 5 regioner. Temadagene blev afholdt som en del af formidlingen af projektet.

Projektets resultater

Evalueringsrapporten fra projektperioden viser, at de unge i projektet, kom oftere i klubben og deltog mere i fællesaktiviteter. Dermed var der mindre tendens til at de unge var alene mens de var i klub, og dermed at de var i mindre risiko for isolation og ensomhed.

De unge oplevede også selv, at nye venskaber og fællesskaber havde betydning for glæden ved at være i klub. Ligesom både de unge og de fleste medarbejdere oplevede, at de unge var blevet bedre til at undgå at komme i konflikter med andre unge og voksne.

Klubmedarbejdernes respons på metodekataloget var meget positiv, og de nævnte bl.a. at de følte sig bedre rustede til at arbejde med inklusion i forhold til unge med ADHD.

Især påpeges arbejdet med redskaber som strukturelle og visuelle støttesystemer og fælles planlægning, fælles refleksion og forberedelse til aktiviteter, som værende årsag til klubmedarbejdernes positive udbytte.

Evalueringen er foretaget af Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland(CFK).

Læs evalueringsrapporten for ADHD-inkluderende klubber her

Det videre perspektiv

Den positive omtale af metodekataloget og temadagene har ført til, at klubber efterfølgende har rekvireret vejledningsforløb til at implementere de pædagogiske metoder i deres klubber.  Resultaterne af projektet formidles ligeledes via temadage og efterfølgende procesvejledning til efterskoler.

Projektdetaljer

Tidsperiode
juni 2012- juli 2014

Målgruppe
Målgruppen er børn og unge med ADHD og ADHD – lignende vanskeligheder, der går i fritids- og ungdomsklub

Samarbejdspartnere

Ungdomsringen

Økonomisk støtte
Social – og Integrationsministeriet

Kontakt
projektleder Louise Hübertz Poulsen, ADHD–foreningen, lhp@adhd.dk

Bliv medlem af ADHD-foreningen og støt ADHD-sagen