Oplæg om ADHD og ADD

Indholdet og længden kan tilpasses individuelt afhængig af behov og muligheder.

Korte oplæg på fx 1 time kan give en mere generel viden om ADHD/ADD og enkelte redskaber.

Længere oplæg fx på 3 timer kan give en lidt mere uddybende viden om ADHD og ADD, en større forståelse for de funktionsnedsættelser, der kan spænde ben for borgerens hverdags- og arbejdsliv samt flere redskaber til at kommunikere og samarbejde med borgere med ADHD.

Målgruppe for oplæg om ADHD og ADD

Målgruppen for oplæg kan være alle faggrupper, som er involveret i en borger med ADHD’s sag fx sagsbehandlere, jobkonsulenter, bostøtter, mentorer og visitatorer

Målgruppen kan også være virksomheder eller uddannelsesinstitutioner, som har unge eller voksne med ADHD.

Effekt af oplæg om ADHD og ADD

Borgere med ADHD bliver mødt med større forståelse for deres funktionsnedsættelse og handicap af professionelle i kommunen og af arbejdsgivere/uddannelsesinstitutioner. Det giver et bedre samarbejde og en mere målrettet indsats, som kan give borgeren bedre mulighed for at lykkes med uddannelse og/eller job.

Jobcentrets medarbejdere får større viden, forståelse og handleredskaber, så de føler sig bedre klædt på til at indgå i de ofte komplicerede forløb med borgere med ADHD. Det kan give tryghed, større overskud og arbejdsglæde hos medarbejderne.

Pris på oplæg om ADHD og ADD

Er du interesseret i at høre mere om muligheder og pris, kontakt venligst Tanja Kaas Thomsen via mail tkt@adhd.dk  eller tlf. 53 72 99 05.