Når hjernen er designet til at være anderledes

13/02/2024

Antallet af børn og unge med autisme og ADHD er steget voldsomt på få år.

Børnepsykiater Per Hove Thomsen og specialpsykolog Louise Meldgaard Bruun forklarer årsagerne og kommer med bud på, hvordan det stigende behov for målrettede indsatser kan håndteres. De pointerer, at hurtig hjælp er afgørende for at forebygge, at belastningsreaktioner udvikler sig til langvarig mistrivsel.

Læs artiklen: Autisme og ADHD: Når hjernen er designet til at være anderledes – Dansk Socialrådgiverforening (socialraadgiverne.dk)