Når ADHD er en del af gamet

Et projekt der vil styrke mulighederne for, at børn og unge med ADHD eller lign. vanskeligheder er en del af de positive fællesskaber i E-sportsforeninger.

Gratis online kursus og sparring

E-sportsklubber i region Midtjylland tilbydes et online kursus af 2,5 timers varighed. Kurset afholdes mandag d. 18/3 2024.

Kurset giver viden om:

  • Hvad det vil sige at have ADHD eller lignende vanskeligheder (eks. opmærksomhed, aktivitets- og/eller impulsforstyrrelse)
  • Den bagvedliggende årsag til den adfærd som børn og unge med ADHD eller lign. vanskeligheder ofte har.
  • Konkrete pædagogiske redskaber til at støtte op om børn og unge med ADHD/ADD eller lignende vanskeligheder i klubberne.

Kurset bliver fulgt op af 1 times individuel sparring til de enkelte E-sportsforeninger, hvor de kan få feedback og råd til de konkrete udfordringer de står med. Samt til hvordan de bedst implementere de pædagogiske redskaber i deres forening.

Den individueller sparring tilbydes ca. 1 mdr. efter det online kursus.

Kurset udbydes til træner og frivillige i klubber i Region Midtjylland som har E-sportshold.

Er du træner eller frivillig i en E-sportsforening i Regions Midtjylland og vil du vide mere om “Når ADHD er en del af gamet” eller vil du tilmelde dig, så skriv til Sofie på sao@adhd.dk.

Deadline for tilmelding er den 8/3 2024.

Baggrunden for projektet

Færre børn og unge med særlige behov er en del af fællesskabet

Generelt er mennesker med et handicap mindre aktive i foreningsliv sammenlignet med jævnaldrende uden handicap. Det er særligt mennesker med ”usynlige” psykiske funktionsnedsættelser som fx ADHD der har begrænset deltagelse i foreningslivet. Ifølge en spørgeskemaundersøgelse fra Parasport Danmark er 86% af neurotypiske børn mellem 7 og 15 år aktive i en idrætsforening, mens det kun gælder for lidt under halvdelen af børn med en funktionsnedsættelse.

I undersøgelsen svarer forældrene, at trænerne, trods stor velvilje, ikke er klædt ordentligt på til at arbejde med de vanskeligheder, som deres børn eller unge har.

Ofte foretrækker børn og unge med ADHD individuelle sportsgrene som svømning eller skydning, da de, pga. deres ADHD-vanskeligheder kan have svært ved at overskue holdsport. E-sport er en holdsport, hvor succes er afhængigt af alle spillere på holdet, men mere individuelt end fx fodbold, da man i E-sport ofte spiller ved sin egen computer. Tilpasningsmulighederne i E-sport giver dermed deltagerne mulighed for at indgå i et fællesskab og interagere med de øvrige spillere i et mere sikkert og kontrolleret miljø, hvilket kan være afgørende for målgruppens muligheder for at indgå i en holdsport.