Mestringsforløb

Målgruppe for mestringsforløb med borgere med ADHD eller ADD

Mestringsforløb i grupper á 8-10 borgere med ADHD eller ADD. 10 gange á 3 timer, 1 gang om ugen i kommunens egne lokaler

Underviser og gruppeleder i mestringsforløbet er en konsulent fra ADHD-foreningen.

Indholdet af mestringsforløbet kan tilpasses i samråd med kommunen, men ADHD-foreningen har erfaring for, at følgende emner ofte er relevante:

  • Psykoedukation – viden om ADHD, og hvordan ADHD’en påvirker din hverdag
  • Kommunikation og konflikthåndtering
  • Stress og tidsstyring
  • Hukommelse
  • Overblik, planlægning og struktur
  • At arbejde med mål
  • Uddannelse og arbejde
  • Selvtillid, selvværd og følelser
  • Socialt fællesskab
  • Sidste mødegang efter 2 måneder – booster session

Der vil til hvert emne være formidling af viden, information om nyttige strategier, praktisk afprøvning og træning i anvendelse af strategierne. Der vil både være fokus på mestring af vanskeligheder i hjem, på job og under uddannelse.

For at få det bedste kendskab til gruppens behov og for at opbygge en god og tryg relation, afholder gruppeleder en samtale med her enkelt deltager før start.

Det er ADHD-foreningens erfaring, at det er nyttigt at give gruppedeltagerne lov til at invitere 1-2 fra vedkommendes netværk med den ene gang, hvor der formidles generel viden om ADHD. Det giver netværket en ofte tiltrængt viden og forståelse for de udfordringer, ADHD kan føre med sig. Borgeren med ADHD kan dermed lettere få den opbakning og støtte fra netværket, som de har behov for.

Målgruppe for mestringsforløb med borgere med ADHD eller ADD

Borgere med ADHD eller ADD, som har udfordringer i hverdagen og problemer fx med at gennemføre en uddannelse eller fastholde et job.

Borgerne skal have ressourcer og motivation for at gennemføre et gruppeforløb på 10 gange.

Effekt af mestringsforløb

Det har stor betydning for unge og voksne med ADHD at møde andre, som har de samme udfordringer, som de selv har. I gruppen kan de være 100 % sig selv, som nogen udtrykker det, og de kan lære af hinandens måde at håndtere vanskeligheder på. Det giver fællesskabsfølelse, og for mange betyder det håb og tro på en bedre fremtid.

Mennesker med ADHD har haft mange nederlag gennem livet, og de har ofte hørt, at de bare skal tage sig sammen. Derfor har de stor gavn af psykoedukation – viden om ADHD og erkendelse af, hvordan ADHD’en og deres vanskeligheder hænger sammen. Før de har denne forståelse, kan det være meget svært at reflektere og virkelig forstå, hvordan de selv kan tage ansvar og arbejde med nye strategier til at mestre hverdagens udfordringer.

Derfor er målet med mestringsforløbet både at møde ligestillede, få viden og forståelse samt at erkende, at nye strategier er nødvendige for at få hverdagen til at fungere mere tilfredsstillende.

Pris for mestringsforløb for borgere med ADHD eller ADD

Er du interesseret i at høre mere om muligheder og pris, kontakt os venligst på info@adhd.dk, eller tlf. 70 21 50 55.