Sæt udløbsdato på

Hvis du har svært ved at sortere i dine ting, fordi du er bange for, at du måske får brug for dem igen, kan du hjælpe dig selv med at tage beslutninger, hvis du sætter en udløbsdato på de ting, du er i tvivl om.

Når du sorterer dine ting, skal du sørge for, at du ikke går i gang med for meget på én gang. Tag f.eks. én skuffe eller hylde ad gangen og hav plads på gulvet eller bordet, så du kan fordele tingene i fire grupper. Gør det færdigt, før du starter på næste skuffe. Brug følgende huskeregler, når du sorterer:

  • Behold de ting du bruger jævnligt
  • Donér eller giv det væk, der stadig kan bruges, men som du ikke har brug for eller ikke vil have
  • Smid de ting ud, som tydeligvis ikke kan bruges igen
  • Sæt ”udløbsdato” på de ting, du er i tvivl omkring.

Skil dig af med tingene efter udløbsdatoen

De ting der skal udløbsdato på, kan du pakke ned i en kasse eller pose og skrive en dato på, det kan f.eks. være et halvt eller helt år ud i fremtiden. Stil tingene med udløbsdato et sted hvor du finder dem næste gang, du vil sortere i dine ting. Hvis du i mellemtiden får brug for nogle af tingene, tager du dem bare ud og lader resten blive.

Når udløbsdatoen er overskredet, kan du beslutte, om du vil smide tingene ud, eller give dem væk.

Kilde: ADD-Friendly Ways to Organize Your Life, Kolberg og Nadeau, 2002