Studer godt derhjemme

Find dit studiehjørne, læs i korte intervaller og beløn dig selv

Når du har ADHD eller ADD bliver du lettere forstyrret, for du er mere sensitiv overfor lyde, lys, lugte eller andre sanseindtryk – og du har sværere ved at sortere dem fra. dette har betydning både i undervisningen, men også når du skal forbedrede dig til timerne.

Det kan det være en hjælp for dig helt fra starten at finde et sted, hvor du kan arbejde uforstyrret, når du skal forberede dig til timerne, læse, løse opgaver eller lave skriftlige afleveringer. Det kan være hjemme hos dig selv, hvor du indretter dit “studiehjørne” eller måske på dit studie. Det vigtigste er, at det er et sted, hvor du bliver forstyrret mindst muligt.

Når du sætter dig i dit studiehjørne, så kan det være en god idet at sætte din mobil på lydløs, så den ikke pludselig forstyrrer dig.

Helst kort og koncentreret

Når du skal forberede dig til timerne eller lave afleveringer, er det bedst ikke at planlægge meget lange arbejdssessioner, som udfordrer din koncentration. Arbejd hellere i mange korte sessioner og hold mange pauser for at bevare dit fokus og koncentration.

Lad være med at sammenligne dig med andre og respekter, at du ikke kan koncentrere dig i lige så lang tid som andre og indret din studietid derefter.

Beløn dig selv

Det kan være hårdt og uoverskueligt at skulle læse en hel bog eller skrive 10 sider, især hvis man ser det som én samlet opgave. En god idé kan være at indlægge små belønninger til dig selv. Det er jo superfedt at være kommet igennem 10 sider.

Så indlæg også gerne små belønninger. Eks. når jeg har læst 10 sider, er det tid til en kop kaffe/kakao eller lign.