Få lavet din afleveringer

I løbet af uddannelser er der mange opgaver, der skal afleveres. Når man har ADHD/ADD ender det ofte med, at opgaven bliver lavet i sidste øjeblik.

Når der skal laves afleveringer

Udfordringer med koncentration og opmærksomhed er også en faktor, når der skal laves afleveringer og læses til eksamen. Mange med ADHD eller ADD har svært ved at koncentrere sig og komme i gang med opgaverne, og man bliver nemt forstyrret af ting, som sker omkring en. Mange vil også opleve, at energien er ved at være brugt op, når man kommer hjem fra skole. De er simpelthen trætte og har derfor meget svært ved at komme i gang med afleveringen.

Se videoen for at få inspiration til en strategi der kan hjælpe dig med at få lavet din aflevering.