Viden om ADHD på dit arbejde

Det er dig, som afgør om du vil fortælle din arbejdsplads og dine kollegaer om din ADHD. Hvis du beslutter dig for det, så er her nogle gode måder at gøre det på

Fortæl om din ADHD

For nogle giver det mening at fortælle om diagnosen og de udfordringer, som det medfører på arbejdspladsen. Du kan vælge forskellige strategier. Nogle vælger at fortælle nærmeste leder eller de kolleger, som man arbejder tættest sammen med, om diagnosen.

Andre fortæller hele arbejdspladsen om ADHD enten ved et fælles møde eller på en mail. Når du fortæller om ADHD, så husk at få beskrevet udfordringerne med det sociale. Dette er ofte udfordringer, som mennesker uden ADHD, ikke er klar over er almindelige ved ADHD.

Fortæl dit arbejde og kollegaer om ADHD ved at:

  • Tilbyde at fortælle om ADHD, og hvilken betydning det har for dig og dit arbejde på et personalemøde
  • Give dem pjecen “Gå andre veje” som du kan downloade herunder
  • Uddele ADHD-foreningens foldere eller andet informationsmateriale om voksne med ADHD
  • Bede om, at der indhentes en konsulent til at hjælpe dig, hvis du selv har svært ved at fortælle om det – bed evt. jobcentret om hjælp til at finde en konsulent
  • Sige til dine kolleger og leder, at de bare skal spørge, hvis de har oplevelser med dig, der ikke giver mening for dem, for så vil du gerne forklare dig.

Du kan undgå frustration over manglende forståelse af ADHD ved at:

  • Acceptere, at der er mennesker, der ikke tror på, at der er noget, der hedder ADHD
  • Acceptere, at andre ikke forstår din ADHD, fordi dit handicap er usynligt
  • Acceptere, at du mange gange skal fortælle det samme om dig selv eller om din ADHD
  • Se positivt på det, hvis folk ikke forstår dig, fordi det giver dig mulighed for at fortælle om din ADHD
  • Sige til andre, at du godt forstår, at det er svært for dem at forstå ADHD, når de ikke selv har det, men at det er svært for dig at fortælle om dig selv, når du møder modstand