Medicin til rejsen

Det er dit ansvar at undersøge, om du kan tage din medicin med til det land, du skal besøge. Sørg for at få den korrekte dokumentation med.

Når du skal have medicin med på rejse, kan myndighederne i udlandet kræve dokumentation for, at den medbragte medicin er til eget forbrug. Derfor bør du medbringe et pillepas på rejser inden for Schengen-området, eller en medicinattest fra egen læge på rejser uden for Schengen.

Lande der deltager i Schengen-samarbejdet

Pillepas (Schengen-attest)

Du kan få lavet et pillepas på apoteket. Medbring recepten fra lægen og dit eget pas, da dit pasnummer skal stå på pillepasset. Du kan også bestille et pillepas på Borger.dk – medicin på rejsen eller apoteket.dk, hvor du kan læse mere om pillepasset.

Medicinattest fra egen læge (rejser uden for Schengen-området)

Hvert land kan have egne regler for medbragt medicin. Du bør henvende dig til det relevante lands ambassade for at høre, hvilke krav det stilles. Det er derfor vigtigt at være i god tid.

Følgende praksis gælder som regel:

  • Få din egen læge til at skrive en attest, som angiver:
  • Dit navn, fødselsdato og pasnummer
  • Hvad du behandles for
  • Hvad du behandles med (navn og styrke på din medicin)
  • Hvilken mængde du er ordineret (mængde pr. dag)
  • Attesten bør være skrevet på engelsk, evt. på landets sprog
  • Det er nødvendigt at få stemplet (legaliseret) attesten i Udenrigsministeriet.
  • Husk altid at rejse med medicinen i den originale emballage.

Du kan læse mere om reglerne på minmedicin.dk

Medicin i håndbagagen

På flyrejser skal du altid have medicinen i håndbagagen, da noget medicin tåler ikke kulden i flyets bagagerum. Og så risikerer du heller ikke, at du står uden din medicin, hvis kufferten skulle blive forsinket eller væk. På flyrejser må du gerne have flydende medicin og diætmad med i beholdere over de tilladte 100 ml i håndbagagen, men du skal være parat til at bevise væskens ægthed.

Hvis der er tidsforskel i forhold til det land, du rejser til, skal du overveje, hvordan du bedst kan regulere medicinen. Er det bedst, at du indstiller dig på den nye tid, allerede inden du tager af sted, eller er det bedst at vente, til du lander der, hvor du skal være?

Medbringe medicinen i original emballage: Så kan toldere og politi se, hvad du har med. Er det receptmedicin, kan apotekets doseringsetikette vise, at medicinen er til dig. Hvis din medicin er dosispakket, er denne emballage lige så gyldig som originalemballagen, fordi den også oplyser hvilken medicin, den indeholder, samt hvem medicinen er til.