Konflikthåndtering

Håndtér din vrede på din måde

Du kan forebygge konflikter ved at være opmærksom på, hvornår de opstår.

Og det er muligt at hjælpe andre og sig selv til at blive bedre til at håndtere konflikter.

Et særligt kendetegn ved at have ADHD er, at det kan være vanskeligt at stoppe op og tænke, før man handler. Det er særlig svært, når man føler sig uretfærdigt behandlet og vred. Derfor kan der opstå flere konflikter for mennesker med ADHD.

Har du ikke selv diagnosen, så husk altid på, at frustrationer hos mennesker med ADHD er udtryk for vanskeligheder. Når et barn, en ung eller en voksen ofte havner i konflikt, kan det være udtryk for vanskeligheder med:

  • At tolerere ændringer eller skift
  • At forudsige og overskue situationer
  • At udskyde egne behov
  • At fastholde opmærksomhed
  • At hæmme egne impulser og temperament

Håndtér din vrede på din måde

Det er godt at have en strategi eller en aftale om, hvad du kan gøre, hvis du bliver vred eller frustreret.

Men når først vreden eller frustrationen har taget over, er det bedst at vente med at snakke løsninger, før alle igen er faldet til ro og kan tænke rationelt.

Der er forskellige måder, hvorpå du kan hjælpe dig selv til at falde til ro. Nogle har behov for at gå en tur, andre har brug for at sætte sig alene og høre lidt musik.

Det er vigtigt at du vælger din foretrukne metode og får hjælp til at træne den. På den måde kan du undgå, at konflikter ender i store skænderier.

Støt andre til at håndtere konflikter bedst muligt

Når du er i kontakt med børn, unge og voksne med ADHD, kan det være en god idé at hjælpe dem til at blive bedre til at håndtere konflikter.

Dette kan gøres ved at hjælpe dem til at finde den metode, der hjælper dem til at flytte sig fra konflikten og falde til ro, når vreden og frustrationen har taget over. Det kan være ved at gå en tur, lytte til musik, spille computer eller noget andet.

Model til forebyggelse og håndtering af konflikter

ADHD-foreningen har udarbejdet en model, som inddeler forebyggelse og håndtering af konflikter i fem trin. Denne model kan bruges af alle, som er i kontakt med børn og unge med ADHD.

Sådan bruger du modellen

Modellen læses fra venstre mod højre.

På det forebyggende trin (1) og det efterfølgende trin (5) kan du, sammen med barnet og den unge, undersøge, hvad det er, der er svært i konkrete situationer.

Derefter kan du aftale med barnet/den unge, hvordan du selv og barnet/den unge kan handle næste gang en svær situation opstår, så I undgår at havne i konflikt igen.

På den måde kan mange fremtidige konflikter undgås, og barnet og den unge oplever at blive set, hørt og forstået samtidig med, at det udvikler mulige strategier til at håndtere svære situationer.

 

Hold øje med, hvornår konflikter opstår

Du kan forebygge, at mange konflikter med mennesker med ADHD opstår ved at undersøge, hvorfor og hvornår konflikterne opstår.

Dette kan du gøre ved at skrive ned, når der er en konflikt, og hvad, der fører til konflikt og hvad, der følger efter konflikten.

Når du over en uge har noteret, hvornår konflikter opstår, kan du måske se et mønster. På den måde kan du se, om der er visse aktiviteter, tidspunkter eller skift, som forårsager konflikt.

Herefter kan du tage en snak med barnet eller den unge om, hvad der skal til for at ændre de situationer, der skaber konflikt.

Søg mere viden og inspiration til handling i disse bøger:

Adfærdsproblemer i skolen – Af Bo Hejlskov Elvén

Problemløsende inklusion – Af Jenny Bohr

ADHD i skolen – Styrk relationer, opmærksomhed og kommunikation – Af Lene Straarup, Mette Holst Bertelsen

Opdragelse uden skældud – Af Ross W Greene

Problemskabende adfærd – ved udviklingsforstyrrelser eller udviklingshæmning af Bo Hejlskov Elvén, 2010

Sort bælte i forældreskab -Af Lotta Borg Skoglund og Martina Nelson

 

Bøgerne kan købes i ADHD-foreningens butik eller lånes på biblioteket.