Storkøbenhavn

Vi er en gruppe frivillige, der gerne vil gøre tilværelsen lettere for personer med ADHD/ADD

Velkommen til Lokalafdeling Storkøbenhavn

Vores lokalafdeling har over 1400 medlemmer og dækker 16 kommuner:
København, Frederiksberg, Hvidovre, Rødovre, Tårnby, Dragør, Ballerup, Herlev,
Gladsaxe, Gentofte, Høje Tåstrup, Ishøj, Brøndby, Vallensbæk, Albertslund, og Glostrup

Netværk for kvinder med ADHD

Gruppen fokuserer på, hvordan man som kvinde i det moderne samfund lever godt med AD(H)D. Vi bruger både de månedlige møder og vores Facebook-gruppe til at udveksle erfaringer, mødes med ligesindede og støtte hinanden.

Møder

Møderne har altid et tema. Vi starter med en (frivillig) præsentationsrunde, da der altid er nye deltagere på møderne, herefter holdes som regel et lille, forberedt oplæg. Nogle gange er det tovholderne, der holder oplægget, andre gange en anden fra gruppen. Resten af aftenen taler vi i plenum om erfaringer med temaet. Alle temaer bliver valgt ud fra relevans og ønsker. Vi holder også en kort pause undervejs og får lidt kiks, frugt, kaffe/the o.l. Stemningen på møderne er uformel, hyggeligt og tryg.

Møderne er gratis, og nye deltagere (kvinder 18+ år) er altid velkommen. Hvis du ønsker at tage en med som ikke har AD(H)D, for eksempel din mor, søster eller veninde, er det en mulighed, men kontakt os først. De som ikke har AD(H)D bedes venligst præsentere sig og i øvrigt være passive i debatten, da møderne er til for, at mennesker med AD(H)D kan komme til orde og få lov at være sig selv.

Møderne forgår i ADHD-foreningen Storkøbenhavns lokaler:

Heimdalsgade 37, 1.sal.  2200 Kbh. N

 

Planlagte mødedatoer er:

2022

Onsdag d. 12. oktober

Torsdag d.17. november

Mandag d. 12. december

2023

Onsdag d. 18. januar

Torsdag d. 9. februar

Mandag d. 13. marts

Onsdag d. 19. april

Mandag d. 15. maj

Torsdag d. 15. juni

Facebookgruppen

Man er velkommen i facebookgruppen, selvom der ikke er overskud eller mulighed for at deltage på møderne. MEN vær opmærksom på, at denne gruppe primært er tiltænkt de kvinder, der deltager i møderne, fordi formålet med gruppen er, at vi skal have et sted at fortsætte dialogen fra de månedlige møder.

Gruppen er privat så andre kan ikke se at du er medlem. Der er gensidig tavshedspligt både i gruppen og på møder.

Tovholder: Katrine Vrang Hauber
Mail: katvrahau@gmail.com
Facebook gruppe: Kvinder med AD(H)D – KBH

Forældre til voksne med ADHD

(netværket pt. er lukket for nye deltagere)

Mødested: Hyltebjerggård, Linde Allé 33, 2720 Vanløse

Kontakt: Birthe Hartmann
Mail: bihar9@gmail.com
Mobil: 41 82 85 61

Beskrivelse: Gruppen er lille, og man lærer hinanden godt at kende. Den mødes ca. hver anden måned. Relationen forældre/voksen byder ind imellem på særlige udfordringer. Det handler f.eks. om privatliv (begge parters), uddannelse, arbejde, hverdag, økonomi. Hvornår og hvordan gives støtte og hvor meget? På møderne hjælper og støtter vi hinanden med viden og erfaringer, som er opnået efter mange års liv med en voksen med ADHD.

Et par gange om året får gruppen besøg af en konsulent med stor viden om voksne med ADHD og pårørende.

Bestyrelsen

Sebastian Mikkelsen
Formand
storkbh@adhd.dk
Kenneth Ekstrøm
Kasserer
Julius Klitgaard
Bestyrelsesmedlem
Sine Møller Sørensen
Bestyrelsesmedlem
Jytte Rasmussen
Bestyrelsesmedlem
Mathias Kronhjort
Bestyrelsesmedlem
Aske Stræde
Bestyrelsesmedlem
Casten Søgaard
Orlov

Kontakt

Har du noget du ønsker, at vi skal drøfte i bestyrelsen, bedes du sende en mail til storkbh@adhd.dk