Storkøbenhavn

Aktiviteter og netværk for mennesker med AD(H)D

Velkommen til Lokalafdeling Storkøbenhavn

Vi har over 2000 medlemmer og dækker 16 kommuner:

København, Frederiksberg, Hvidovre, Rødovre, Tårnby, Dragør, Ballerup, Herlev,
Gladsaxe, Gentofte, Høje Tåstrup, Ishøj, Brøndby, Vallensbæk, Albertslund, og Glostrup

Vores Facebook side

Vores Facebook gruppe

 

Lokaler i Heimdalsgade

Vi har lokaler i Heimdalsgade 37, 1. sal på Nørrebro. Her afholder vi de fleste aktiviteter.

I 2022 blev vi en del af et lokalefællesskab sammen med foreningerne: Håb i Psykiatrien, Sind København, Outsideren og Recovery Lab.
Det betyder, at vi har et fast sted at afholde aktiviteter, arrangementer, møder osv.

Vi arbejder i øjeblikket på at få startet flere aktiviteter op.

OBS: Vi har ikke noget sekretariat / personale på Heimdalsgade, alle vores aktiviteter er drevet af frivillige. Vi er derfor ikke i lokalerne udenfor aktiviteterne.

For råd og vejledning henvises der til ADHD-foreningens sekretariat som ligger i Odense.

Netværks-Café

Vi inviterer til Netværks-Café for medlemmerne i Storkøbenhavn
Det foregår som regel sidste torsdag i måneden i vores lækre lokaler på Heimdalsgade 37, 1. sal på Nørrebro.

Stemningen er uformel, og vi har plads til forskellige små borde og rum til grupper. Udgangspunktet er fri snak, og du er velkommen til at komme alene, eller sammen med andre. Du vil blive mødt af en mindre gruppe frivillige fra ADHD-foreningen, som hjælper med at sætte gang i snakken, og inddele i grupper, hvis der bliver behov for dette.
Gruppe-eksempler kan være pårørende, studerende, særskilt for ADD, eller andet.
Der bliver sørget for fast indlagte pauser, hvor der kan trækkes lidt frisk luft, eller bare få lidt ro.
Formålet med aftenen er at mødes med ligesindede, i rolige og hyggelige omgivelser for at kunne tale sammen og finde støtte og sparring og nye muligheder, til nogle af de udfordringer som hverdagen kan byde på.

Vi serverer kaffe, kage/snacks/frugt og sodavand.

Tilmelding ikke nødvendig. Bare mød op og deltag.
Vi glæder os til at se jer 🙂

Klik her for at se i kalenderen hvornår der er Netværks-café

Netværk for kvinder med ADHD

Netværket fokuserer på, hvordan man som kvinde i det moderne samfund lever godt med AD(H)D.

Vi bruger både de månedlige møder og vores facebookgruppe “Kvinder med AD(H)D – KBH” til at udveksle erfaringer, mødes med ligesindede og støtte hinanden.

Netværket er frivilligt drevet, og alle der har lyst til at være med, er velkomne. For eksempel kan man arrangere cafeture, gåture, lave nye fokusgrupper eller lignende. Men man er selvfølgelig også velkommen, selvom der ikke er overskud til at tage nye initiativer.

Møder

Netværket mødes en gang om måneden i vores lokaler på Heimdalsgade 37, 1. sal, 2200 Kbh. N.

Vi starter som regel med en (frivillig) præsentationsrunde, da der altid er nye deltagere på møderne, herefter holdes som regel et lille, forberedt oplæg. Nogle gange er det tovholderne, der holder oplægget, andre gange en anden fra gruppen.

Nogle gange taler vi i plenum om erfaringer med temaet, andre gange foregår det i grupper. Alle temaer bliver valgt ud fra relevans og ønsker. Vi holder også en kort pause undervejs og får lidt kiks, frugt, kaffe/the o.l.

Stemningen på møderne er uformel, hyggeligt og tryg.Møderne er gratis, og nye deltagere (kvinder 18+ år) er altid velkommen.

Hvis du ønsker at tage en med, som ikke har AD(H)D, for eksempel din mor, søster eller veninde, er det en mulighed, men kontakt os først. De som ikke har AD(H)D bedes venligst præsentere sig og i øvrigt være passive i debatten, da møderne er til for, at mennesker med AD(H)D kan komme til orde og få lov at være sig selv.

Facebookgruppen

Netværkets facebookgruppe hedder “Kvinder med AD(H)D – KBH“. Man er velkommen i facebookgruppen, selvom der ikke er overskud eller mulighed for at deltage på møderne. MEN vær opmærksom på, at denne gruppe primært er tiltænkt de kvinder, der deltager i møderne, fordi formålet med gruppen er, at vi skal have et sted at fortsætte dialogen fra de månedlige møder.

Gruppen er privat, så andre kan ikke se at du er medlem. Der er gensidig tavshedspligt både i gruppen og på møder.

Hvis man ikke selv har ADHD/ADD (eller mistanke derom), er man ikke velkommen i facebookgruppen. Dette gælder f.eks. studerende/forskere, der vil have informanter, terapeuter, der vil have kunder, offentligt ansatte sagsbehandlere osv. Der henvises i stedet til ADHD-foreningens sekretariat.
Studerende/forskere, der ønsker informanter og gerne vil poste et opslag i gruppen, kan kontakte Karoline Søgaard: karolinesoegaard@hotmail.com.
Tovholder: Katrine Vrang Hauberg
Mail: kontakt@katrinevrang.dk
Facebook gruppe: Kvinder med AD(H)D – KBH

 

Klik her for at se i kalenderen hvornår der er kvindenetværk

Ungenetværket for kvinder med ADHD

OBS: Der pt. lukket for tilgang til netværket. Vi regner med det snart åbner igen 🙂

Vi er et støttende netværk for unge kvinder med ADHD-diagnosen, der mødes hver anden uge.

Vores netværk bygger på gensidig respekt, tolerance og støtte, og vi har et fælles engagement og ejerskab ift. netværket, der skaber et rummeligt og kærligt kvindefællesskab. Vi er en mindre gruppe på 7-8 kvinder mellem 20-35 år og vi værdsætter vores intime størrelse, hvor alle har taletid og føler sig set og hørt.

Vi taler om vores udfordringer og erfaringer med hverdagslivet med ADHD, herunder nære og sociale relationer, uddannelse, job og økonomi. Vores netværk er åbent for nye medlemmer, men vi ønsker at forblive en mindre gruppe. Hvis der opstår stor interesse, hjælper vi gerne med at etablere lignende netværk for andre kvinder.

Som deltager i netværket er der en vis frivillighed, og vi er engagerede i at skabe et søsterskab og støtte hinanden. Vi anerkender, at kvinder med ADHD er gode til at drage omsorg og støtte hinanden, men vores funktionsnedsættelse kan også skabe udfordringer, så vi værdsætter et rummeligt og fleksibelt fællesskab.

Vi kommunikerer også skriftligt gennem en lukket Facebook-gruppe, “Netværk for unge kvinder med ADHD – KBH”, for at holde kontakten og støtte hinanden, når vi ikke kan deltage i møder. Hvis du er interesseret i at blive en del af netværket, kan du sende en e-mail for at få tilsendt et invitationslink til Facebook-gruppen.

Vi glæder os til at byde dig velkommen og håber at du vil være med til at skabe støttefællesskaber for unge kvinder med ADHD!

Bestyrelsen

Aske Stræde
Formand
31635403
aske@adhdkbh.dk
Anders Rønnow Bruun
Næstformand
60180132
anders@adhdkbh.dk
Kenneth Ekstrøm
Kasserer
60662248
kenneth@adhdkbh.dk
Maria Hjøllund
Bestyrelsesmedlem
26391182
maria@adhdkbh.dk
Charlotte Branner
Bestyrelsesmedlem
28727832
charlotte@adhdkbh.dk
Rikke Korsgaard
Bestyrelsesmedlem
26361980
rikke.k@adhdkbh.dk
Katrine Rosenberg
Bestyrelsesmedlem
28875863
rosenberg.hjem@gmail.com
Rikke Skødt
Bestyrelsesmedlem
28694787
rikke@adhdkbh.dk
Sebastian Mikkelsen
Bestyrelsesmedlem
31140366
smm@tment.dk
Mathias Kronhjort
1. Suppleant
50163165
mathias@adhdkbh.dk
Katrine Vrang Hauberg
2. Suppleant
61787241
Fadime Turan
3. Suppleant
fadime@adhdkbh.dk
Peter Skjerning
4. Suppleant
Anya Swiegers
5. Suppleant
Theresa Kyhn
6. Suppleant
Sine Møller Sørensen
Suppleant
Olav Csiky
Suppleant
Anna Thers
Suppleant
Martin Glardin
Suppleant
Claus Bundgaard
Suppleant
Thomas Skovhus Forchhammer
Suppleant
Katja Lyager
Suppleant
Elias Megier
Suppleant

Kontakt

Henvendelser til bestyrelsen via email:
bestyrelsen@adhdkbh.dk

Vi har ikke noget personale, men er kun frivillige - så der kan gå noget tid før vi besvarer. Det håber vi at der er forståelse for.