Storkøbenhavn

Aktiviteter og netværk for mennesker med AD(H)D

Velkommen til Lokalafdeling Storkøbenhavn

Vi har over 1600 medlemmer og dækker 16 kommuner:

København, Frederiksberg, Hvidovre, Rødovre, Tårnby, Dragør, Ballerup, Herlev,
Gladsaxe, Gentofte, Høje Tåstrup, Ishøj, Brøndby, Vallensbæk, Albertslund, og Glostrup

Lokaler på Heimdalsgade

Vi har lokaler på Heimdalsgade 37, 1.sal på Nørrebro. Her afholder vi de fleste aktiviteter.

I 2022 blev vi en del af et lokalefællesskab sammen med foreningerne: Håb i Psykiatrien, Sind København, Outsideren og RecoveryLab.
Det betyder, at vi nu har et fast sted at afholde aktiviteter, arrangementer, møder osv.

Vi arbejder i øjeblikket på at få startet flere aktiviteter op.

OBS: Vi har ikke noget sekretariat / personale på Heimdalsgade, alle vores aktiviteter er drevet af frivillige. Vi er derfor ikke i lokalerne udenfor aktiviteterne.

For råd og støtte henvises der til ADHD-foreningens sekretariat som ligger i Odense.

ADHD-Café

(kommer snart)

Netværk for kvinder med ADHD

Netværket fokuserer på, hvordan man som kvinde i det moderne samfund lever godt med AD(H)D.

Vi bruger både de månedlige møder og vores facebookgruppe “Kvinder med AD(H)D – KBH” til at udveksle erfaringer, mødes med ligesindede og støtte hinanden.

Netværket er frivilligt drevet, og alle der har lyst til at være med, er velkomne. For eksempel kan man arrangere cafeture, gåture, lave nye fokusgrupper eller lignende. Men man er selvfølgelig også velkommen, selvom der ikke er overskud til at tage nye initiativer.

Møder

Netværket mødes en gang om måneden i vores lokaler på Heimdalsgade 37, 1. sal, 2200 Kbh. N.

Vi starter som regel med en (frivillig) præsentationsrunde, da der altid er nye deltagere på møderne, herefter holdes som regel et lille, forberedt oplæg. Nogle gange er det tovholderne, der holder oplægget, andre gange en anden fra gruppen.

Nogle gange taler vi i plenum om erfaringer med temaet, andre gange foregår det i grupper. Alle temaer bliver valgt ud fra relevans og ønsker. Vi holder også en kort pause undervejs og får lidt kiks, frugt, kaffe/the o.l.

Stemningen på møderne er uformel, hyggeligt og tryg.Møderne er gratis, og nye deltagere (kvinder 18+ år) er altid velkommen.

Hvis du ønsker at tage en med, som ikke har AD(H)D, for eksempel din mor, søster eller veninde, er det en mulighed, men kontakt os først. De som ikke har AD(H)D bedes venligst præsentere sig og i øvrigt være passive i debatten, da møderne er til for, at mennesker med AD(H)D kan komme til orde og få lov at være sig selv.

Facebookgruppen

Netværkets facebookgruppe hedder “Kvinder med AD(H)D – KBH“. Man er velkommen i facebookgruppen, selvom der ikke er overskud eller mulighed for at deltage på møderne. MEN vær opmærksom på, at denne gruppe primært er tiltænkt de kvinder, der deltager i møderne, fordi formålet med gruppen er, at vi skal have et sted at fortsætte dialogen fra de månedlige møder.

Gruppen er privat, så andre kan ikke se at du er medlem. Der er gensidig tavshedspligt både i gruppen og på møder.

Hvis man ikke selv har ADHD/ADD (eller mistanke derom), er man ikke velkommen i facebookgruppen. Dette gælder f.eks. studerende/forskere, der vil have informanter, terapeuter, der vil have kunder, offentligt ansatte sagsbehandlere osv. Der henvises i stedet til ADHD-foreningens sekretariat.
Studerende/forskere, der ønsker informanter og gerne vil poste et opslag i gruppen, kan kontakte Karoline Søgaard: karolinesoegaard@hotmail.com.
Tovholder: Katrine Vrang Hauberg
Mail: kontakt@katrinevrang.dk
Facebook gruppe: Kvinder med AD(H)D – KBH

 

Ungenetværket for kvinder med ADHD

Vi er et støttende netværk for unge kvinder med ADHD-diagnosen, der mødes hver anden onsdag i ulige uger fra kl. 16.30-18.30. Vores møder afholdes i vores lokaler på Heimdalsgade 37, 1. sal, 2200 Kbh. N.

Vores netværk bygger på gensidig respekt, tolerance og støtte, og vi har et fælles engagement og ejerskab ift. netværket, der skaber et rummeligt og kærligt kvindefællesskab. Vi er en mindre gruppe på 7-8 kvinder mellem 20-35 år og vi værdsætter vores intime størrelse, hvor alle har taletid og føler sig set og hørt.

Vi taler om vores udfordringer og erfaringer med hverdagslivet med ADHD, herunder nære og sociale relationer, uddannelse, job og økonomi. Vores netværk er åbent for nye medlemmer, men vi ønsker at forblive en mindre gruppe. Hvis der opstår stor interesse, hjælper vi gerne med at etablere lignende netværk for andre kvinder.

Som deltager i netværket er der en vis frivillighed, og vi er engagerede i at skabe et søsterskab og støtte hinanden. Vi anerkender, at kvinder med ADHD er gode til at drage omsorg og støtte hinanden, men vores funktionsnedsættelse kan også skabe udfordringer, så vi værdsætter et rummeligt og fleksibelt fællesskab.

Vi kommunikerer også skriftligt gennem en lukket Facebook-gruppe, “Netværk for unge kvinder med ADHD – KBH”, for at holde kontakten og støtte hinanden, når vi ikke kan deltage i møder. Hvis du er interesseret i at blive en del af netværket, kan du sende en e-mail til rikkela92@gmail.com for at få tilsendt et invitationslink til Facebook-gruppen.

Vi glæder os til at byde dig velkommen og håber at du vil være med til at skabe støttefællesskaber for unge kvinder med ADHD!

Tovholder: Rikke Lasson Brandt
Mail: rikkela92@gmail.com

Bestyrelsen

Sebastian Mikkelsen
Formand
storkbh@adhd.dk
Michelle Lauda Facius
Næstformand
Kenneth Ekstrøm
Kasserer
Aske Stræde
Bestyrelsesmedlem
Mathias Kronhjort
Bestyrelsesmedlem
Christine Glenting
Bestyrelsesmedlem
Maria Hjøllund
Bestyrelsesmedlem
Anders Rønnow Bruun
Bestyrelsesmedlem
Julius Klitgaard
Bestyrelsesmedlem
Thomas Skovhus Forchhammer
Suppleant
Jytte Rasmussen
Suppleant
Oliver Grundtvig
Suppleant
Sine Møller Sørensen
Suppleant

Kontakt

Har du noget du ønsker, at vi skal drøfte i bestyrelsen, bedes du sende en mail til storkbh@adhd.dk