Næstved, Faxe og Stevns

Vi er en gruppe frivillige, der gerne vil gøre tilværelsen lettere for personer med ADHD/ADD og deres pårørende.

Velkommen til lokalafdeling – Næstved, Faxe og Stevns

ADHD-foreningen Næstved, Faxe og Stevns er vores lokalafdeling under ADHD-foreningen som dækker kommunerne Næstved, Faxe og Stevns.

Hvis man har tegnet medlemskab i ADHD-foreningen, bliver man automatisk medlem i vores lokalafdeling, når man har bopæl i vores område.

Vores mål er:
• Udbrede og formidle viden om ADHD
• Være sparringspartner for private – såvel som faggrupper.
• At bekæmpe stigmatiserende adfærd overfor mennesker med ADHD.

Det gør vi ved at:
• Arrangere foredrag om ADHD
• Arrangere netværks-cafeer lokalt – både for personer med ADHD og deres pårørende.
• Skabe dialog med faggrupper med relation til ADHD.
• Deltage i lokale arrangementer.
• Påvirke det lokalpolitiske arbejde via Danske Handicaporganisationer.
• Skaffe midler til lokalforeningens arbejde.
• Omdele Brochurer.

I er altid meget velkommen til at kontakte lokalforeningen. Da vi arbejder frivilligt for ADHD-foreningen og arbejder ved siden af, vil det ikke altid være muligt for os at svare, men læg en besked, så ringer vi tilbage, så hurtigt som det er muligt.

Kontakt:
Tlf.: 3116 2292
Mail: nfs@adhd.dk

Følg os på  Facebook  og Instagram, hvor vi opdaterer med nyheder og arrangementer.

Invitation til ekstraordinær generalforsamling

Den 29. april kl. 19 – 21 indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i ADHD-foreningen Næstved, Faxe og Stevns. Generalforsamlingen foregår i Døgndiamanten, Stationsvej 49B, 4684 Holmegaard.

Der blev holdt en ekstraordinær generalforsamling d. 11. marts, hvor der ikke kunne findes mindst 3 medlemmer, til at stille op til bestyrelsen. Findes der ikke mindst 3 medlemmer, som jævnfør vores vedtægter er minimumskravet for at kunne danne en bestyrelse, lukkes lokalforeningen.

Det ser ud til, at der nu er mindst 3 medlemmer, der stiller op til bestyrelsen, herunder et medlem, der stiller op som formand.

Af formelle årsager tager vi derfor først stilling til, om lokalforeningen skal lukkes.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Skal lokalforeningen Næstved, Faxe og Stevns i ADHD-foreningen lukkes?

– Et medlem anbefaler et nej og begrunder det på generalforsamlingen

Hvis generalforsamling siger nej til lukningen, vil dagsordenen være:

 

 1. Valg af formand
 2. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen.
 3. Valg af suppleanter
 4. Valg af revisor og revisorsuppleanter
 5. Eventuelt

 

Vi håber på et flot fremmøde.

 

Af praktiske årsager skal man tilmelde sig på grg@adhd.dk senest den 28. april kl. 12.

 


 

Invitation til ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Lokalafdeling Næstved, Faxe, Stevns d. 11. marts kl. 19 – 21 i Frivilligcenter Næstved på Farimagsgade 16, 4700 Næstved.

Du kan tilmelde dig ved at skrive til grg@adhd.dk

Har du et forslag til dagsordenen, skal det meldes senest d. 26. februar til grg@adhd.dk

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Valg til bestyrelsen
  1. Alle poster i bestyrelsen er på valg. Der skal minimum vælges en forperson, en næstforperson og en kasserer
 3. Valg af suppleanter
 4. Valg af revisor og revisorsuppleant
 5. Evt.

Har du spørgsmål kan du kontakte frivilligkoordinator i ADHD-foreningen Gregers Gatzwiller på grg@adhd.dk og på: 2253 7521

 


 

Netværkscafe 2022

Datoer for netværkscafeen 2022:

Onsdag d. 05. Okt.

Onsdag d. 02. Nov.

Onsdag d. 07. Dec.

Alle dage fra kl. 19.00-21.00

Tilmelding til netværkscafe kan ske her: 

Tilmeld netværkscafe: nfs@adhd.dk (Skriv gerne “Netværkscafe” i emnefelt)

(Af hensyn til indkøb, kaffe osv. ser vi meget gerne i tilmelder jer, men der er altid plads til en mere, hvis du skulle få lyst i sidste øjeblik eller du ønsker at have en pårørende med.)

Følg endelig med på vores Facebook side, hvor vi også opdaterer løbende

Lokalafdelingens facebookside

Vores netværkscafe holder til her:

Frivilligcenteret Næstved, Adresse: Farimagsvej 16, 4700 Næstved

Det er helt gratis og uforpligtende at deltage, og der vil altid være mindst en fra bestyrelsen til stede for at byde jer velkommen. Hvis der skulle være behov for at mødes udenfor inden vi starter – er du altid velkommen til at kontakte Rikke på tlf.: 3116 2292 inden mødestart, så kan vi lave en aftale.

Hvis du skulle have nogle spørgsmål er du altid velkommen til at sende os en mail til adhd@nfs.dk – mærk den gerne “Netværkscafe”, så vil vi svare dig hurtigst muligt.

Velmødt

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Rikke Bachmann
Formand
3116 2292
nfs@adhd.dk
Katrine Nielsen
Næstformand
Mads Christian Skytte-Nielsen
Bestyrelsesmedlem
Sacha Trine Nielsen
Bestyrelsesmedlem
4110 1740
Niklas Alsløw
Bestyrelsesmedlem

Kontakt

Kontakt:
Karrebækvej 327, Stenbæksholm
4700 Næstved
Tlf.: 3116 2292
Mail: nfs@adhd.dk