Kørekort og ADHD

ADHD kan påvirke evnen til at køre bil, og der kan derfor være særlige krav, hvis du skal have udstedt eller fornyet dit kørekort. Kravene afhænger af, hvor alvorlige dine vanskeligheder vurderes at være.

Hvis du ikke får ADHD-medicin

Hvis du har fået diagnosen ADHD, men psykiateren har vurderet, at dine vanskeligheder ikke er så alvorlige, at du har behov for medicin, kan du sædvanligvis få udstedt og fornyet dit kørekort uden særlige vilkår. Det samme gælder hvis du behandles med atomoxetin.

Hvis du får ADHD-medicin

I kørekort skelner man mellem to grupper. Gruppe 1, som er kørekort til almindelig personbil med lille hænger og Gruppe 2 som er det “store” kørekort, det vil sige kørekort til lastbiler busser, etc.

Hvis du får ADHD-medicin af typen methylphenidat eller amfetaminlignende stoffer, gælder der følgende, afhængig af om du skal have et “Lille” (gruppe 1) eller “store” (gruppe 2) kørekort.

Gruppe 1 . Første gang bliver kørekortet sædvanligvis udstedt med en tidsbegrænsning på to år. Hvis din tilstand er stabil, anbefales det sædvanligvis, at kørekortet herefter udstedes uden særlig tidsbegrænsning.

Gruppe 2 . Første gang bliver kørekortet sædvanligvis udstedt med en tidsbegrænsning på to år. Hvis tilstanden er stabil, anbefales det sædvanligvis, at kørekortet herefter udstedes med individuelt fastsat tidsbegrænsning på maksimalt fem år.

I forbindelse med kørekort til Gruppe 2 anbefales det, at der er en lægeudtalelse, normalt fra en speciallæge i psykiatri. Lægeudtalelsen skal indeholde oplysning om sværhedsgraden og stabiliteten af din ADHD, hvordan du efterlever behandlingen og en vurdering af, om du er egnet til at køre bil.

Tidsbegrænsning

For patienter, der er i medicinsk behandling for ADHD og ADD, bør der være en tidsbegrænsning på to år, første gang en patient får udstedt kørekort. Tidsbegrænsningen
gælder, uanset hvilken type medicin der er tale om. Hvis patientens tilstand er stabil efter de to år, kan kørekortet fornyes uden tidsbegrænsning. læs evt mere her

Lægeligt kørselsforbud

Lægen kan udstede et lægeligt kørselsforbud, når han eller hun vurderer, at ADHD-medicin påvirker din evne til at køre bil. Kørselsforbuddet bør vare, til du efterlever behandlingen som foreskrevet, og indtil din ADHD er stabil.

Noget ADHD-medicin kan slå ud på en narkotest

Noget ADHD-medicin kan slå ud på politiets narkotikatest. Tal med din psykiater eller læge om, hvordan du via din journal kan dokumentere, at medicinen er udskrevet af psykiater eller læge, så du undgår at få problemer på grund af det.