Klinikpersonale skal hjælpe pressede psykiatere med at nedbringe ventelister

25/04/2024

Fremover skal flere børn og unge udredes og behandles hos de praktiserende børne- og ungdomspsykiatere. Det skal blandt andet ske ved hjælp af særligt uddannet klinikpersonale, herunder psykologer. Patientforeninger bakker op om det nye initiativ, der kan være med til at nedbringe de lange ventelister.

Hos ADHD-foreningen er formand for foreningen, Trish Nymark, også positivt stemt overfor det kommende initiativ.

“En psykolog kan ikke erstatte en psykiater, det er kun psykiateren, der kan stille en diagnose. Men psykologen kan lave nogle psykologiske undersøgelser, observere barnet i forskellige settings og tale med forældre og skole. Det giver et rigtig godt helhedsbillede af patienten, som psykiateren kan bruge i sit videre arbejde,” siger hun.

Trish Nymark har tidligere selv arbejdet som sygeplejerske i et børneambulatorium, hvor man gjorde brug af psykologer, sygeplejersker og pædagoger i forbindelse med udredning og behandling af børn og unge i psykiatrien.

“Det er jo en stor fordel at sætte flere forskellige faggrupper sammen, for det gør også, at patienten kan komme til i sit eget nærmiljø, hvor afstand ikke skal være en barriere for at søge behandling,” siger hun og tilføjer:

“Jo hurtigere, vi hjælper patienterne og deres familier, desto bedre ved vi, at det går dem på sigt. Derfor glæder vi os til at følge med på sidelinjen for at se, om det går den rette vej,” siger Trish Nymark.

Hverken hun eller generalsekretæren i Bedre Psykiatri har dog forventninger om, at psykologerne og andet hjælpepersonale alene vil kunne nedbringe ventelisterne.

Læs artiklen: Klinikpersonale skal hjælpe pressede psykiatere med at nedbringe ventelister  (medicinsktidsskrift.dk)