Uddannelsesrettet indsats

Oplæg eller konsulentydelse for uddannelsesinstitution

Uddannelsesinstitution kan tilbydes et oplæg tilpasset de aktuelle ønsker og behov fx i forbindelse med opstart af en elev med ADHD/ADD eller i forbindelse med udfordringer og ønsker om at fastholde eleven.

Uddannelsesinstitutioner kan også tilbydes konsulentbistand til at vurdere en elevs behov for særlige vilkår, så kravene tilpasses vedkommendes funktionsniveau.

Målgruppe

På en uddannelsesinstitution kan målgruppen fx være en studie- eller praktikvejleder, undervisere og specialpædagogisk støtte (SPS).

Effekt

Viden til uddannelsesinstitutioner kan give den forståelse, der gør, at borgeren med ADHD/ADD bliver mødt med større rummelighed og får en relevant hjælp og støtte i dagligdagen. Det kan reducere vedkommendes stressniveau og give færre konflikter. Hermed bliver muligheden for at gennemføre en uddannelse større.

Pris

Er du interesseret i at høre mere om muligheder og pris, kontakt os venligst på info@adhd.dk, eller tlf. 70 21 50 55.