Venskaber og legeaftaler

Mangelfuld impulskontrol og koncentrationsvanskeligheder gør det svært at blive en del af fællesskab eller danne venskaber. Det er ikke ensbetydende med, at barnet ikke vil.

Børn med ADHD kan have udfordringer med, hvordan man bærer sig af ad med at starte leg/aktivitet med andre børn. Det kan være grænseoverskridende at henvende sig til andre, eller det kan gøres på en uhensigtsmæssig måde.

For at introducere barnet til at gøre det på en hensigtsmæssig måde kan du som forældre hjælpe. Lad barnet lytte og det kan lære fra dig, hvordan man henvender sig til andre, er interesseret og sætter aktivitet/leg i gang. Det hjælper til at barnets sociale færdigheder og strategier indlæres.

Du kan også lade barnet øve sig, ved at det spørger andre børn, om de vil lege, mens du følger med på sidelinjen i en periode i såvel indledning af legen som i selve legen.

Husk at ros barnet, når dette lykkes. Det er en god idé at have fokus på den gode adfærd og belønningen heraf. Ros og anerkendelse øger barnets motivation til at gøre det igen.