8 juletips til forældre

Julen kan være en svær tid for barnet med ADHD

I juleferien er der ikke de rutiner og faste rammer, som hverdagen ellers består af. De mange, lange feriedage byder på ekstra tid, hvor barnet ikke ved, hvad det skal, eller hvad der forventes af ham/hende.

Dertil kommer alle dagene med et, for barnet, ofte kaotisk og uforudsigeligt indhold. Der er måske tale om, at I er fortravlede og har meget praktisk at se til. Der er måske en del transporttid. Og der er helt sikkert masser af ubærlig ventetid og uvished.

Ubesvarede spørgsmål og nye indtryk

Dit barns hoved vil være fyldt med flere spørgsmål end normalt.

  • Får jeg det, jeg ønsker mig?
  • Kommer julemanden i år?
  • Hvornår må vi få slikket?
  • Tænder de ikke snart lysene på træet?
  • Hvordan deler vi mon gaverne ud?
  • Og hvor hulen er den pokkers mandel?

Barnet skal måske besøge uvante hjem og håndtere mange gæster. Og oven i alt dette bombarderes barnet hele tiden af et virvar af sanseindtryk.

Læsset vælter hurtigere

Det kokser for alle børn en gang imellem. Alle børn kommer jo i konflikt med deres forældre og andre børn som en del af deres generelle udvikling og opdragelse. Især i julen er der mere på spil i form af tættere samvær, flere spændte, og måske flere skuffede forventninger, træthed osv.

Julen kan være stressende for alle børn og forældre, men barnet med ADHD bliver hurtigere utålmodigt, hurtigere overstimuleret, hurtigere udmattet, følelserne koger hurtigere over, og filmen knækker tidligere end for andre børn på samme alder.

Dit barn reagerer naturligt

Den øgede stress resulterer for mange familier i, at den søde juletid ender med at blive en blandet fornøjelse med mange bitre indslag undervejs. For børn reagerer med ængstelse, hysteri eller grænseoverskridende adfærd som en naturlig reaktion på, at de ikke kan overskue det, de står i.

Det er således ikke en bevidst handling fra barnets side. Det er ikke pga. ringe forældreevne. Og det er ikke pga. mangel på respekt over for jer som forældre, værter, omgivelser eller lign. Det er pga. barnets kognitive funktioner i hjernen, som fungerer på et mindre effektivt niveau end hos jævnaldrende uden ADHD. Barnet kan ikke magte situationen og bliver overvældet af usikkerheden og følelsen af ikke at kunne leve op til forventningerne.

Brug for hjælp og støtte

Barnet har derfor brug for mere hjælp og støtte og for reducerede krav for at kunne trives i juledagene. Og der er mange ting, du kan gøre for at imødekomme en mindre stressende juletid for dit barn

Her er ADHD-foreningens 8 tips til dig som forælder til et barn med ADHD:

1. Lav en visuel plan

Sæt dig sammen med barnet i et roligt øjeblik inden ferien. Lav sammen en visuel plan over juledagene. Så kan barnet bedre overskue dagene og kan ud fra den grafiske fremstilling se, hvornår barnet skal hvad, og hvor mange dage, der er til. Ros barnet løbende for alt det, der lykkes og går godt, og for barnets mange anstrengelser. Når det kikser, så tag det roligt, og snak med barnet om, hvordan I kommer godt videre.

2. Underspil julehysteriet

Sig fx til dit barn: ”Kan du se alle de dekorationer, lys og skilte for alt muligt? Prøv at høre hvor larmende den TV reklame for julegaver er? Det er forretningernes måde at få vores opmærksomhed på, så vi bruger vores penge hos dem. Men vi behøver ikke at se og høre på det. Vi kan bare gå videre eller slukke for fjernsynet”

3. Sørg for et helle-sted

Dit barn har brug for et helle-sted, hvis I besøger familie. Fx et gæsteværelse eller forældrenes soveværelse. Vis med det samme, hvor dit barn må gå hen, og læg iPad, bøger eller tegnesager derind.

4. Tving ikke dit barn til at hilse

Forlang ikke at dit barn skal hilse på ukendte gæster eller perifere familiemedlemmer eller deres børn. At tvinge barnet til at hilse kan vække ubehagelige følelser hos et måske allerede overvældet barn. Uregerlig adfærd vil være barnets eneste forsvar. Ros derimod, når barnet interagerer positivt med de andre gæster, men forvent ikke at det sker, før de har været sammen noget tid.

5. Besvar alle dit barns spørgsmål

Besvar alle dit barns spørgsmål om, hvad der skal ske i juledagene med korte, præcise svar. ”Hvor mange kommer der?” – ”Jeg tror omkring 15”.
Tak dit barn for at lade dig vide, hvad det tænker på. ”Jeg er rigtig glad for dine spørgsmål, skat. Jeg vil gerne sørge for, at du har det rart, så når jeg ved, hvad du spekulerer over, er det en stor hjælp”.

6. Øv jer på sætninger ved konflikter

Er der risiko for, at barnet kommer i konflikt med sine søskende, fætre eller kusiner, så sørg for at øve nogle hjælpe-sætninger på forhånd. ”Må jeg bede om den, når du er færdig?” eller ”Kan vi lege det her sammen?”, er gode udsagn at træne inden. Hvis dit barn kommer og fortæller, hvad de andre har gjort, så sig: ” Hvordan vil du håndtere det?”. Hvis det handler om mobberi eller voldelig adfærd, må du selvfølgelig gribe ind.

7. Blæs på andres mening

Når der er ADHD i familien, er det vigtigt at kunne blæse på andres mening. Det er okay at gøre tingene anderledes og ikke altid følge de sociale kodekser eller traditioner.

  • Måske har dit barn brug for at have været med til at købe sin egen julegave og selv pakke den ind
  • Måske kan man godt stikke en mandel ned i skålen til et barn, der egentlig er for gammel til den slags
  • Måske er det okay, at børnene rejser, sig før de voksne er færdige med at spise. Slap af, børnene skal nok lære de ”ægte” spilleregler på sigt

8. Giv dit barn et job

Hold dit barn beskæftiget og indgyd selvværd ved at give det et vigtigt stykke arbejde. Sæt dit barn til at være den, der serverer drikkelse, når gæsterne kommer, eller tage imod folks jakker og bestemme, hvor de skal ligge. Det kan være barnet, der står for at dække bord, røre risalamanden sammen, smage på sovsen osv. Hjælper dit barn til, får han/hun det godt med sig selv, og du får som forælder god mulighed for at rose adfærden og holde den positive stemning kørende. Husk, at det selvfølgelig er vigtigt, at opgaven ikke er for svær.

Nyd nuet denne jul

Vi håber, at du kan bruge de 8 tips eller dele af dem. Sørg for at være til stede i nuet og rigtigt nyde dine børn denne jul. Til forskel fra det de får i julegave, så vil minderne om en god juleaften blive hos dem for altid.

Glædelig jul til alle.