Sanseindtryk

Børn med ADHD har ofte den udfordring, at de tager alle sanseindtryk ind med samme styrke

Prikkerne her viser de forskellige sanseudtryk, som vi alle sammen mødes med hele tiden.

Sanseindtryk i en hjerne uden ADHD:

En hjerne uden ADHD sorterer automatisk i indtrykkene og sier informationer fra, som den ikke finder vigtige, og som vi ikke skal forholde os til.

Sanseindtryk i en hjerne med ADHD:

I en hjerne med ADHD sendes alle indtrykkene videre uden at sortere i dem. Derfor får et barn med ADHD hele tiden indtryk, som han eller hun skal forholde sig til.

Derfor kan det være nødvendigt for et barn med ADHD at have mulighed for at blive skærmet fra nogle af sanseindtrykkene.

Det kan gøres ved:

  • At barnet sidder væk fra vinduet, forrest i klassen eller tættere på læreren, så barnet ikke skal forholde sig så meget til de andre elever.
  • At barnet får lov til at have høreværn på eller høre musik.
  • At barnet har en aftale om, at han eller hun må tage pauser og gå ud af klasselokalet.