Sænk forventningerne og kravene

Du kan ikke have de samme forventninger til barnet med ADHD, som til andre børn på samme alder

ADHD giver udfordringer med regulering af opmærksomhed, aktivitet og impulskontrol, hvilket betyder, at barnet med ADHD har flere vanskeligheder end andre børn på samme alder. Derfor kan man heller ikke forvente at barnet med ADHD, kan udføre de samme opgaver som andre børn på samme alder.

Forsinkelse i modenheden

Børn med ADHD kan have en forsinkelse i modenhed på op til 1/3 af deres alder. Det betyder, at du fx kan stå med et barn på 6 år, der måske har et aldersvarende sprog og kan det samme fysisk, som de andre på 6 år, men på nogle områder skal hjælpes og guides som en 4-årig. Derfor er det vigtigt, at du som forælder guider og støtter barnet på niveau som barnet er på.

Støt dem, på det niveau de er

Det kan eks. være at dit barn nogle gange godt selv kan tage tøj på, men andre dage har hun brug for hjælp. Du støtter hende bedst ved at accepterer, at du sommetider er nødt til at hjælpe hende og undlade at kommentere på, at det burde hun selv kunne. Hun skal nok få det lært på et tidspunkt.

Det kan også være at dit barn 8 år ikke selv kan pakke sin idrætstaske, selvom andre børn på 8 år kan. I stedet for at han gang på gang skal have et nederlag i skolen, fordi han har glemt håndklæde, shorts eller andet, er det bedre, du som forælder hjælper ham med at pakke den. Hvis målet er, at han selv skal kunne pakke tasken på længere sigt, kan der evt. laves en pakkeliste med billeder af det, som skal være i tasken.

Indsigt og ros

Vigtigst, er det at du har indsigt i de vanskeligheder, som ADHD giver. På den måde kan du stille passende krav til barnet. Så barnet ikke oplever nederlag, når opgaverne ikke lykkedes.

Ros barnet for de fremskridt han eller hun gør, også selv om alle andre på samme alder sagtens kan gøre det samme – de kæmper jo ikke også med ADHD.