Leg med barnet og lad barnet styre

Det er af stor betydning for barnet at lege med far og/eller mor

Det er givtigt for børn at lege med sine forældre – ikke kun til og med børnehavealderen men også, når det er i indskolingsalderen og på mellemtrinnet.

Afsæt gerne 15-30 minutter en eller flere gange om ugen til leg. Lad barnet vælge og styre legen.

Sørg for, at det er forudsigeligt for barnet, hvornår det finder sted og udskyd eller aflys kun, hvis det er absolut nødvendigt.

Opstil gerne en række af lege/aktiviteter at vælge imellem, som både barn og voksen kan lide, fx brætspil, boldspil, stopdans, gemmeleg eller LEGO.

Barnet føler stadig, at det er ham eller hende, der vælger legen, og det forebygger, at den voksne fx ender med at sidde og lege far, mor og børn, som måske er både svært og kedeligt.

Deltag aktivt på barnets præmisser og udnyt legen til positivt samvær, ros, anerkendelse, rollespil og positiv indlæring af moral og værdier.