Visuelle rutiner

Børn med ADHD er ofte stærkt visuelle, så billeder være en god støtte i hverdagen.

Brug visuelle systemer og anvisninger da børn med ADHD ofte har stor gavn af at kunne støtte sig til billeder, tegninger eller symboler, når de skal guides gennem aktiviteter. Det er således en rigtig god idé at gøre de faste rutiner visuelle i form af en række billeder eller symboler, som viser, hvad barnet skal og i hvilken rækkefølge.

Det kan være håndlavede tegninger, egne fotos eller billeder hentet på nettet.

Visuelle systemer er især en god støtte i forhold til de tilbagevendende daglige rutiner, som barnet har brug for at automatisere, så de kan forløbe uden konflikter. Barnet kan evt. flytte brikkerne eller strege billedet ud efterhånden, som rutinen gennemføres.

Men en visuel billedrække kan også bruges til at skabe klarhed over enkelte ting, som er nye eller uoverskuelige for barnet, som fx en udflugt eller en fødselsdag. De visuelle systemer hjælper barnet med at fokusere, overskue og følge planen, giver tryghed og forudsigelighed og er desuden med til at gøre barnet selvhjulpent.

Det visuelle forsvinder ikke ligesom det talte ord, ser altid ens ud, larmer ikke og kan følge med barnet rundt.

Nedenfor ser du eksempler på, hvordan I kan visualisere dit barns morgen og aftenrutiner.

 

            Morgenrutine                                                                      Aftenrutine