Visualiser tiden

Tidsfornemmelsen er svær for mange børn

Tidsfornemmelsen er svær for mange børn i børnehavealderen, og især børn med en kognitiv funktionsnedsættelse har det svært med at fornemme, hvor lang tid der er gået.

Det der tager 5 minutter føles for nogen som 20 minutter. Den manglende fornemmelse af tid kan give stor uro. Eks. i situationer hvor børnene skal vente, kan være meget vanskelige.

Du kan støtte dit barns forståelse af tiden og udvikling af tidsfornemmelsen ved at visualisere tiden med en time-timer eller et æggeur. Når barnet har eks. 10 minutter til en aktivitet så sætter du uret til 10 min. og det bliver lettere for barnet at se, hvor lang tid der er tilbage. Timeren kan være med til at barnet kan holde opmærksomheden omkring aktiviteten og samtidig skabe overblik og en overskuelig ramme for barnet.