Rutiner og faste rammer

Alle børn har det godt med rutiner og faste rammer, da det giver ro og forudsigelighed

Børn med ADHD og lignende vanskeligheder trives ikke med uforudsigelighed og har ofte en ringe tidsfornemmelse, som gør dem usikre. Derfor har de særligt brug for rutiner og faste rammer.

Forudsigelighed giver barnet tryghed og ro i hovedet, og antallet af tilbagevendende konflikter omkring de daglige situationer kan mindskes betydeligt.
Hvis jeres hverdagsmorgen kører efter en fast rutine, er der mere energi til at håndtere et pludseligt drama omkring at ville have sine nye guldsandaler på i
regnvejr eller, at yndlingsbukserne er til vask.

Sørg derfor for, at de dagligt tilbagevendende begivenheder i løbet af dagen har en helt fastlagt struktur, som følges hver dag fx morgenrutine, når børnene kommer fra skole/børnehave, lektielæsning, aftenrutine, etc.

Har man som forælder svært ved at skabe struktur om sig selv og barnet, kan dette være en stor udfordring og kræve mange kræfter at tilrettelægge og efterleve. Men de fleste, både forældre og børn, trives bedst i en hverdag med en vis grad af regelmæssighed og forudsigelighed, så det er anstrengelserne værd.

Se evt. modul 7 i KiK Nu! om, hvordan du kan skabe rutiner og rammer for dit barn