Fælles løsning

Find en fælles løsning på en konflikt med barnet

Børn med ADHD har svært ved at gennemskue de uskrevne regler og håndtere ting, som virker helt naturlige for andre børn. Vær derfor klar og tydelig i din kommunikation. Når der er ved at blive konflikt, er det en god ide at invitere til at finde en fælles løsning, hvis det er muligt i situationen. Ellers

Find en fælles løsning på en konflikt med barnet. På længere sigt er det den bedste løsning. Det kræver, at man som forældre har tid og overskud i situationen, indtil det bliver en vane. Som så meget andet kræver det øvelse at blive god til det.

At finde en fælles løsning består af 3 trin:

Vis empati

”Jeg kan se, at du bliver ked af det. Og jeg kan godt høre, at du ikke har lyst til at gøre, som jeg siger” (spejler barnets frustration).

Du viser, at du forstår barnets følelser. Det er en god måde at hjælpe dit barn til at forblive fornuftig nok til, at du kan tale med ham eller hende.

Definér problemet

“Aftensmaden er klar, vi skal spise, og du vil gerne spille mere computer” (sætter ord på problemet).

Du gør problemet tydeligt for barnet ved at nævne det, du gerne vil have barnet til (vi skal spise), og det som barnet gerne vil (du vil gerne spille computer). På den måde ved I begge, hvad der skal findes en løsning på.

Invitér til løsning

”Hvad siger du til, at du spiller din bane færdig, og så kommer du ud og spiser bagefter?” (kommer med et løsningsforslag, der kan imødekomme barnet).

Barnet og den voksne kan sammen finde på flere eller bedre løsninger. Det kan være en god ide at lade barnet være den første til at komme med et forslag til en løsning.

Når forskellige løsninger er fundet, skal I blive enige om hvilken løsning, der er den bedste. I skal begge være enige om en løsning, før den kan gennemføres. Erklær dig derfor kun enig i en løsning, hvis du kan gennemføre den.