Skru ned for skældud

Skæld ud øger stresshormonet og påvirker selvværdet negativt

Børn, der er urolige og impulsive oplever ofte at få meget skæld ud. Undersøgelser har vist, at børn med ADHD oplever at få skæld ud og blive irettesat 10 gange så hyppigt som andre børn. Dette går ud over deres selvværd, og påvirker deres relationen til andre.

Skæld ud øger stresshormonet i kroppen og kan sidde i kroppen og påvirke barnets evne til at koncentrere sig, lære nyt og deltage i det sociale samspil flere timer efter.

Hvad er skæld ud?

Det kan være svært at definere, hvad der er skæld ud. Men når børn, synes at vi skælder ud, skal vi være opmærksomme. Nogle gange handler det ikke om det, du siger, men blot om tonen og dit stemmeleje. Det er helt i orden at stoppe og korrigere børns uhensigtsmæssige adfærd, men tænk på at gøre det med ”venlighed – vær rolig og tydelig”

Øv dig

Vær opmærksom, når skæld ud fylder og trænger sig på:

1.       Vær rolig – Træk vejret og stop dig selv

2.       Vær nysgerrig – Se på situationen og barnet initiativ bag handlingen

3.       Vær hjælpsom – Giv positive anvisninger – fortæl barnet skal gøre, i stedet for, hvad det ikke skal.

Vælg dine kampe

I stedet for at skælde ud kan du bruge andre metoder. Du kan bruge spejling og afledning, og vær i øvrigt indstillet på at vælge dine kampe og sige pyt. Sørg frem for alt for at give masser af ros for det positive. Så mindskes behovet for skæld ud mere eller mindre hen ad vejen.

Husk at pyt-kassen er stor, og at det er en styrke frem for en fiasko for dig som forældre, når du vælger at opgive et krav, som du kan se, at dit barn ikke kan indfri. Og så blæs i øvrigt på, hvad andre tænker.