Positiv anvisende

Børn har brug for at vide, hvad de skal og må, fremfor hvad de ikke skal og ikke må. Det gælder særligt for børn med ADHD.

Mange børn bliver også straks negative, når sætninger starter med: Hold op, stop, nej.

Formuler dig positivt, det opmuntrer og spreder god stemning.

En positiv bemærkning fortæller barnet, hvad der skal ske. F.eks.: ”Når du har spist din mad, må du gå ud at lege.” Dette er bedre end den negative version ” Du kommer ikke ud at lege, før du har spist din mad.”

Brug gerne uvante formuleringer f.eks.: ”Brug dine gåfødder” i stedet for: ”hold op med at løbe”. Ellers hører barnet måske kun ordet løbe, og ved ikke, hvad han skal gøre i stedet for.

Du kan også guide barnet skridt for skridt gennem et handlingsforløb ved at være tæt på barnet, og give små enkle anvisninger uden forklaringer.