Èn besked af gangen

Børn med ADHD kan have svært ved at modtage talte beskeder

Mange børn har svært ved at modtage verbale beskeder, især når beskederne er lange og indeholder mere end én handling. Og det kan være ekstra svært hvis beskeden gives til flere på samme tid. Mange børn med ADHD har en dårlig arbejdshukommelse, hvilket betyder, at de har svært ved at fastholde, hvad de skal.

”Nu skal vi ud at købe ind. Så dig og storesøster skal tage jeres flyverdragter på, men inden skal I lige ud at tisse. Og husk at vaske fingre bagefter!”

I eksemplet gives beskeden til et søskendepar, der er mange informationer og tingene skal gøres i omvendt rækkefølge. Det kan være svært. Giv derfor én besked ad gangen, understøt det evt. visuelt og sørg for at guide barnet, hvis du fornemmer at han/hun ikke har forstået, hvad første trin er.