Budget

Når du ved, hvor mange penge du må bruge i løbet af en måned eller en uge, giver det ro i maven. Men for at vide det, må du vide, hvad du skal bruge penge på – dine faste omkostninger – og hvad du har tilbage til resten af måneden. Her er et budget et godt redskab til få overblik over din økonomi og til at undgå at få minus på kontoen.

1. Find et budgetskema

Inden du laver dit budget, har du brug for et budgetskema. Du kan lave det selv på computeren eller finde et fortrykt skema på nettet. Mange banker tilbyder deres kunder skemaer til at lave budgetter i – måske har din bank også et til dig. Skemaet skal have plads til 12 måneder på den ene led og god plads til at skrive alle dine udgiftsposter på den anden led.

2. Hvilke indtægter har du?

Find ud af, hvad dine indtægter er. Hvad kommer ind på din konto hver måned? Skriv det ind i dit budgetskema.

3. Hvilke faste udgifter har du?

Gennemgå nu dine konti for de seneste måneder, måske for hele det foregående år, for at få et realistisk billede af, hvad du normalt bruger dine penge på. Find ud af, hvilke faste månedlige udgifter, du har. Det vil sige det, du betaler hver måned, som kan være til husleje, telefon, medicin, abonnementer eller lignende.

Ud over dine faste månedlige udgifter har du også nogle faste periodeudgifter. Det er udgifter, som du kun betaler én gang om året eller måske hvert halve år eller hvert kvartal. Det kan være forsikring, internet, medielicens, evt. billån eller andre lån. Skriv udgiften i dit budget den måned, hvor den optræder.

4. Hvad har du til rådighed hver måned?

Når du har fået styr på dine faste udgifter, kan du trække de månedlige udgifter fra dine månedlige indtægter og se, hvor mange penge du har til rådighed hver måned til andre ting, fx mad, tøj, sko eller sjov. Dette er dit månedlige rådighedsbeløb.

5. Overvej at få en budgetkonto

Hvis du kan se, at du nogle måneder har flere udgifter end indtægter, fordi du fx skal betale forsikring eller medielicens i den måned. Eller hvis dit månedlige rådighedsbeløb svinger så meget, at du kan se, at du vil mangle penge i nogle måneder, så kan du overveje at få oprettet en budgetkonto i banken.

Har du en budgetkonto, bliver dine faste udgifter betalt fra denne konto, og der bliver overført et fast månedligt beløb til budgetkontoen fra fx din lønkonto. Den faste månedlige overførsel bliver udregnet som et gennemsnit af dine faste udgifter på et helt år. På denne måde har du den samme faste månedlige udgift, hver måned – og du har det samme rådighedsbeløb hver måned. Det gør det nemmere at finde ud af, hvad du kan bruge penge på hver måned.

Hvis det bliver for svært at overskue, hvordan du lægger budgettet, eller hvordan du overholder det, så kan du bede om hjælp fra dine nærmeste, din bank eller kommunen.

Tips til at overholde dit budget

Budgettet i sig selv ændrer ikke dine vaner, så der kan være brug for nogle strategier til at overholde det. Du kan fx hænge budgettet op et synligt sted, så det kan minde dig om, at du har et budget.

Du kan bruge lommepengestrategien (se næste strategi) til at administrere dit rådighedsbeløb, så pengene strækker hele måneden.

Få et hævekort, som du kun kan bruge, når der er penge på kontoen og lad være med at tage penge/kort med, hvis du ikke har penge at bruge.